Det er nu offentliggjort, at det også er et krav om at bære mundbind i kirken. I samme omfang som kravet når det gælder offentlige steder, kultur, restauranter mv.

Vi følger naturligvis dette krav, og henstiller til at bære mundbind når vi ankommer i kirken, færdes rundt mellem hinanden. Under gudstjenesten eller anden aktivitet er det i orden at tage mundbindet af – når man har sat sig på sin stol. Mundbindet skal på igen, når vi rejser os og færdes og eller går ud af kirken. Af samme grund vil vi ikke rejse os under gudstjeneste, eksempelvis i forbindelse sang.

Børn under 12 år er undtaget, og der er ligeledes mennesker som af sundhedsmæssig eller psykisk grund er undtaget – her kan det være en fordel af bære den til formålet producerede badge.

 

Læs hvordan vi passer på hinanden: https://www.metodistkirken-odense.dk/vi-skaar-doeren-op-igen-men-paa-en-ny-maade/

 

DEN OFFENTLIGGJORTE TEKST
Q34 Skal der bæres mundbind eller visir i lokaler som folkekirken eller trossamfundet råder over?

A34 Ja, ansatte, frivillige, deltagere og besøgende på 12 år og derover skal overholde de gældende krav om brug af mundbind, når de befinder sig i lokaler med offentlig adgang, hvor folkekirken og andre trossamfund gennemfører aktiviteter, jf. Bekendtgørelse om krav om brug af mundbind m.v. på serveringssteder, i detailhandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter og på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med covid-19.

Det betyder, at ansatte, frivillige, deltagere og besøgende skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af lokalet, samt når de bevæger sig rundt i lokalet.

Kravet omfatter derimod ikke deltagere og besøgende, der sidder ned/knæler under aktiviteten. Kravet omfatter dog ikke deltagere, der som led i en ceremoniel aktivitet fx en kirkelig/religiøs handling, kortvarigt rejser sig op, for derefter at sætte sig ned igen på samme plads.

Kravet omfatter heller ikke forkyndere og medvirkende under udøvelse af ceremonier samt foredragsholdere og andre optrædende under menighedsaktiviteter.

Kommentarer

Kommentarer