Redigeret d. 14 juni 2021/TR

Du er atter meget velkommen til at tage del i gudstjenesten i kirken.

Corona-virus er stadig tilstede i vores samfund, så der gælder en række retningslinjer for, hvordan vi samles i kirken. Vi efterlever naturligvis retningslinjerne på en ansvarlig måde, således at vi passer på hinanden.

Det skal være trygt at gå i kirke.

Retningslinjer

For Metodistkirken i Odense gælder det, at der er plads til 50 mennesker + personale.

  • Du må ikke komme, hvis du har symptomer på sygdom.
  • Vi benytter indgangen, som vi plejer, men går ud i den anden side. 
  • Der skal sprittes hænder, når vi kommer og når vi går.
  • Vi holder 2 meters afstand og der skal være 2 kvm gulvplads pr. person, hvis vi i al væsentlighed sidder ned.
  • Antallet af stole i kirken er reduceret, og kirkeværterne finder en plads til dig og dem du evt. bor sammen med. Vi fordeler os i hele kirken, også på kirketorv og pulpitur. Din plads kan altså være på første sal. Hvis du placeres på første sal må du ikke synge med.

Disse retningslinjer justeres løbende i takt med, at Kirkeministeriet ændrer sine bekendtgørelser og i takt med de erfaringer vi gør os.

Det med småt

Arealkravet tilsiger, at vi må være 85 mennesker i kirken. Vores erfaring er imidlertid, at så er det umuligt at opretholde de to meters afstand, som vi skal have, hvis vi synger.

Du vil kunne opleve, at vi er praktiske i vores tilgang til dette. Således kan der være gudstjenester, hvor vi er lidt flere end 50, og kan de to meters afstand opretholdes kan alle synge med. Ellers vil der være sektioner i kirken, hvor man sidder så tæt at afstanden minimum er 1 meter, og sang ikke er muligt. Kirkeværterne vil være tydelige i deres anvisninger.

Vi beder om din hjælp og aktive samarbejde, så det er trygt for alle at deltage i gudstjeneste og kirkelige aktiviteter.

Vi live-streamer stadig, så du kan følge med hjemmefra, hvis du foretrækker det.

 

Du er altid velkommen i Metodistkirken.

Maria Bræstrup Aaskov & Thomas Risager