Alle er hjertelig velkommen til kirkens årsfest – til festgudstjeneste, efterfølgende brunch og kirkens generalforsamling.
Kirkens nye distriktsforstander Louise Aaen vil tale ved gudstjenesten og lede dagen.
Af hensyn til mad er tilmelding nødvendig til præst Maria Aaskov via mail: maria.aaskov@metodistkirken.dk eller sms til 28764292.
Under generalforsamlingen har alle taleret.
Kirkens medlemmer har stemmeret.
Du kan med stort fordel læse årsfestmaterialet på forhånd. Fortrykkene er ikke tilgængelig på papir, men kan læses på din computer, iPad eller telefon. De to filer er ens, men opløsningen er forskellig, således er den ene fil lille og hurtig at hente ned, mens den anden fylder væsentlig mere.

Hent filerne herunder

Indholdet i de to filer er identisk. Der er dog forskel på hvor flotte de er og derfor er opløsningen forskellig på de to.
Rettelser:
Filerne er opdateret med rettelser til valgliste samt ombytning af MBUO og MS regnskabet. /15. marts 2024.
Filerne er opdateret med rettelser til statistik. /14. marts 2024.Filerne er opdateret med regnskaber for MM, Emmaus og Nardus. /11. marts 2024.

Årsfest lille fil

Årsfest stor fil

Kommentarer

Kommentarer