nu er der vand i lukunki

Den gode forbindelse

Metodistkirken har i mange år haft tætte kontakter til området Mulungwishi i den sydlige del af Den Demokratiske Repuplik Congo. Det har ført til flere missionsprojekter, som Metodistkirken støtter. Fem gange har Metodistkirken i Danmark i samarbejde med lokalbefolkningen i Mulungwishi haft projekter under temaet: Den Gode Forbindelse.

I 2003 hjalp en gruppe danskere vores congolesiske venner med at lægge el-ledninger og sikre elektricitet i Mulungwishi. I 2006 blev der i fællesskab lagt vandrør og etableret et nyt vandforsyningssystem. I 2009, 2012 og 2013 resulterede samarbejdet i, at der kom et nyt vandforsyningssystem i nabolandsbyerne Mununu, Lunkunki og Kyaba. Initiativtager og leder for alle disse projekter har været ingeniør Anders Flinck fra Metodistkirken i Odense, og flere af menighedens medlemmer har været med på arbejdshold i DR Congo i forbindelse med projekterne.

Vand i Mununu

Da projektet Den Gode Forbindelse, i 2006 var i DR Congo for at lave et nyt vandsystem i det nærliggende Mulungwishi, besøgte flere af deltagerne i løbet af deres ophold nabolandsbyen Mununu. Herefter satte Anders Flinck sig for også at skaffe vand til Mununus indbyggere, og Metodistkirken I Odense gik igang med at indsamle de nødvendige 350.000 kr. Der blev blandt andet afholdt en stor gospelkoncert til fordel for projektet, og der blev solgt gavebeviser, hvor man kunne købe for 500 kr vandrør. Anders Flinck tog også en flaske vand med hjem fra Mununus gamle drikkevandsbrønd. Flasken stod under hele projektets forløb på alterbordet til fri afbenyttelse. Der var sjovt nok ingen, der havde lyst til at smage!

I Marts 2009 begyndte Mununus indbyggere at grave de 5 km render til vandrørene. To frivillige arbejdshold fra Odense tog derefter til Mununu for at hjælpe med at lægge rørene I jorden. Mununus vandforsyning blev officielt indviet 26. juli 2009, og den lille pige i den gule kjole fik endelig fyldt rent vand i sin dunk.

Vand i Lukunki

Da Anders Flinck i 2010 var i Mununu for at inspicere vandsystemet blev han kontaktet af mennesker fra den nærliggende landsby Lukunki. De havde set og hørt, at der efter etableringen af vandsystemet havde været et drastisk fald i antallet af sygdomstilfælde blandt beboerne i Mununu. På klinikken så man nu kun ca 50 slemme tilfælde af diarre om måneden, hvor det før havde været langt over 300. I et helt år havde der kun været et enkelt tilfælde af tyfus i Mununu. Nu ville beboerne i Lukunki forståeligt nok gerne have hjælp til at etablere et tilsvarende vandsystem.

For at sikre landsbyboerne i Lukunki adgang til rent og sikkert vand, havde vi brug for ca 525.000 kr. Det svarer til ca cirka 112 kroner pr. indbygger i landsbyen. Metodistkirken i Odense havde held til at indgå et samarbejde med Fyens Stiftstidende, som hjalp os med at få samlet penge ind til projektet i Lukunki.

En journalist og en fotograf var med projektleder Anders Flinck i Congo i efteråret 2011, og det kom der en artikelserie ud af, som man kunne følge i lørdagstillægget Fritid i januar og februar måned 2012. Siden kom der web-udgaver af reportagerne på www.fyens.dk. Se blandt andet Birgitte Heibergs fantastiske billedserie fra Lukunki

Vand i Kyaba

I 2013 var det så landsbyen Kyaba, der skulle have nyt vandsystem. Endnu en gang blev der trukket på Anders Flincks ekspertise, men denne gang trådte en stor Metodistkirke fra Texas, USA til og betalte hele gildet. Det indledende arbejde udføres i større og større grad af de dygtige lokale, som Anders Flinck gennem alle forløbene har gjort meget ud af at uddanne og oplære. I juni 2013 var forberedelserne klar, og et lille team fra Odense kunne rejse til Kyaba og efter et par uger indvie endnu en vandforsyning.