En kirke, der tager socialt ansvar

Lokalt – kirken ligger i Odense og ønsker at tage del i nabolaget og byen. Kirken er et hus, men kirken er i højeste grad mennesker med kirkehuset som udgangspunkt. Kirken ønsker at række ud og er imødekommende med hjælp af forskellig art – besøg, samtale, praktisk hjælp og med en række sociale tilbud.

“Missionsarbejde er ligeledes en vigtig opgave for Metodistkirken. Det er gennem missionsarbejdet, vi hjælper svage og fattige i andre dele af verden. Det er gennem missionsarbejdet, vi giver af vores overskud til mennesker, der lever et liv i underskud. Det er gennem missionsarbejdet, vi viser Guds kærlighed til vores medmennesker.”

Ovenstående tekst er hentet fra www.metodistkirken.dk, hvor du også kan læse mere om Metodistkirkens verdensmission, og de projekter kirken er involveret i.