Træn din tro – Læs i din bibel på egen hånd. 

Denne side er til dig, der gerne vil vide mere om tro og kirke. Måske har du været til gudstjeneste nogle gang eller ovenikøbet været med på kurset Vejen. Måske er du bare nysgerrig. Uanset din baggrund, er du velkommen til at læse med. 

Når man dyrker sport, så er man nødt til indimellem at fortstætte træningen på egen hånd. Man må løbe, træne med vægte, cykle eller svømme for sig selv ud over de organiserede træningspas. Det er nemlig vigtigt at holde sig i gang. 

Det er fuldstændigt på samme måde med tro. For de fleste skal der mere end kirkegang om søndagen til for at holde troen levende og varm. Den skal “trænes” hele tiden for, at det kan udvikle sig i hjerte, hoved og hænder. Én af måderne er, at læse i Bibelen, både for at skaffe sig mere viden, men også for at lade Guds ord påvirke dit hjerte. 

Mange mennesker har sat sig for at læse bibelen fra ende til ande, ligesom en almindelig bog. Men bibelen er ikke en helt almindelig bog, men en samling bøger, hvor nogle af dem endda er temmelig ens. Det kræver både en vis viden om de forskellige skrifter og en kæmpe portion stædighed, at læse sig gennem det hele. Hvis du er kørt fast i det projekt, så er du langt fra den eneste. 

Herfra er rådet at du først læser forskellige afsnit af Bibelen, for at sætte dig ind i grundtrækkende i den kristne tros historie og udbredelse. 

Hvis du endelig ønsker at læse større sammenhængende skrifter er det altid anbefalingen af begynde med et af de fire evangeliet, så man får grundhistorierne om Jesus på plads.

I grove forenklede trak kan sige, at Det Gamle Testamente rummer hele den jødiske historie og masser af de filosofiske strøminger i de mange kulturelle skifte der sker i det jødiske folks historie fra skabelsen og indtil Jesu fødsel. Derfor er der god fornuft i, at kende baggrundshistorierne forud for den kristne epoke, der indledes med Jesu opstandelse fra de døde og Helligåndens ankomst i Jerusalem i pinsen. 

Her på siden, vil vi løbende lægge forslag til læsninger, bønner og personlige andagter op. Det er håbet, at du kan bruge dele af det, eller det hele, til berigelse for dit åndelige  liv. 

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os: 

Pastor Maria Bræstrup Aaskov (maria.aaskov@metodistkirken.dk)

Pastor Thomas Risager (thomas.risager@metodistkirken.dk)

Rigtig god træning og læsning.

 

 

Læs i bibelen

Læs et helt evangelium

Markusevangeliet har kun 16 kapitler og rummer hovedtrækkene i historien om Jesus. 

 

Følg Bibelselskabets læseplan

Bibelselskabet udgiver en plan for dagligt bibellæsning. Denne kan også fås som app til telefonen, og så er den jo lige ved ånden hele tiden. Læs med på bibelselskabets hjemmeside:

 

13 gode historie at kende til: 

De første mennesker

Adam & Eva 1. Mosebog kapitel 2 vers 4 til kapitel 3 vers 24.

Kain & Abel 1. Mosebog kapitel 4 vers 1-16. 

 

De ti bud – Inspiration til vore dageslovgivning? 

2. Mosebog 20,1-2.

 

Lækker og livsklog poesi

Salmernes Bog 139

 

Livsvisdom – ofte læst ved begravelser

Prædikerens Bog 3,1-17

 

Julen

Lukasevangeliet 2,1-21

 

Jesu store tale om hvordan vi lever sammen – Bjergprædiken 

Matthæusevangeliet kapitel 5,6 og 7

 

En central lignelse – Lignelsen om den barmhjertige samaritaner

Lukasevangeliet 10,25-37

 

Evangeliets historie bag påsken

Markusevangeliet kapitel 13,14,15 og 16

 

Bagom pinsen

Apostlenes Gerninger 2,1-13

 

Centrale ord om kærlighed (agape)

1. Korintherbrev kapitel 13

 

 

Temaer i evangelierne

Centrale lignelser

Matthæusevangeliet 7,1-5 & 18,21-35

Lukasevangeliet 10,25-37

 

Undere

Johannesevangeliet 2,1-12

Matthæusevangeliet 14,13-21

Lukasevangeliet 8,43-48 & 17,11-19

 

Ydmyghed / stolthed

Lukasevangeliet 12,13-21 & 21,1-4 & 22,24-30

Matthæusevangeliet 19,16-30

 

Omsorg / tillid

Matthæusevangeliet 15,21-28 & 16,13-20 & 26,69-75

Johannesevangeliet 8,1-11 & 13,1-17

 

Kærlighed

Lukasevangeliet 15,1-32

Matthæusevangeliet 19,13-15

 

9 gode steder at kende

Abraham. Den gamle pagt og (næsten) ofringen af Isak

1. Mosebog kapitel 17 & 22,1-18

 

Kong David

1. Samuels Bog kapitel 16 & 17 samt 18,1-16

 

Gode salmer

Salmernes Bog kapitel 23, 27, 121 & 139

 

Bebudelse og profetier

Esajas Bog 9,1-6 & 10,1-4 & 41,8-14

 

Bjergprædiken – centrale ord fra Jesus

Matthæusevangeliet kapitel 5,6 & 7

 

Kirkens fødselsdag – Pinsen

Apostlenes Gerninger kapitel 2 & 3

 

Frihed og sejr

Romerbrevet kapitel 8

 

Åndens gaver og kærlighed

1. Korintherbrev kapitel 12 & 13

 

Tro og gerninger

Efeserbrevet 2,8-10

Jakobsbrevet 1,19-27 & kapitel 2