Du er velkommen!

Der er gudstjeneste i Metodistkirken i Odense hver søndag. Det er samlingspunktet i en kirke med mange aktiviteter.

Vi ønsker, at gudstjenesten skal samle mennesker på tværs af aktiviteter, alder og sociale skel. Den er med andre ord et tilbud til alle. Vi ønsker desuden at mennesker, der kommer for første gang, skal kunne deltage i gudstjenesten på lige fod med dem, som er kommet her gennem et helt liv.

Vi bestræber os på at Gudstjenestens kvalitet er meget høj. Der skal være noget at komme efter for alle, og gudstjenesten skal hver søndag være en positiv og vedkommende oplevelse. Det er vigtigt at gudstjenesten på én gang er relevant og nutidig, men også at budskabet ikke fordrejes i mødet med dagens samfund.

Hvordan er en rigtig gudstjeneste?

Gudstjenesten må aldrig stivne i en fast form. Det er et mål i sig selv, at gudstjenesten hele tiden passer til den hverdag, vi lever i. Derfor kan du opleve mange forskellige typer af gudstjenester i Metodistkirken i Odense, og der er ikke nogen form, der er mere rigtig end de andre!

Oftest holder vi gudstjeneste om formiddagen kl. 10.30, hvor elementerne er bøn, salmer og sange, præstens tale og en gang om måneden nadver. Som frikirke er vi ikke forpligtet til at følge folkekirkens tekstrække, og i stedet organiseres gudstjenesterne ofte i temaserier.

Vi har ikke noget orgel, men et klaver, en meget dygtig pianist og en lang række fantastiske sangere, som ofte medvirker ved gudstjenesterne.

Du kan også opleve gospelgudstjenester, der typisk holdes enten kl. 16 eller kl. 19.00. Her får et af vores gospelkor scenen, og hovedvægten i en sådan gudstjeneste er på musik og sang.

Et par gange om året holder vi generationsgudstjeneste, hvor Børnekirken får lov at arrangere på de mindstes præmisser. Til disse gudstjenester ved man aldrig hvad der kan ske! Læs mere om Børnekirken her.

Vi har også af og til de såkaldte lægmands-gudstjenester, hvor præsten holder sig i baggrunden, mens en gruppe af kirkens medlemmer står for hele gudstjenesten.

Nåede du ikke i kirke?

Gik du glip af et afsnit af en spændende temaserie? Så er der ingen grund til at fortvivle, for hver søndag optager vi talen, og du kan høre de seneste taler her.