Vejen – På kursus i Metodistkirken i Odense

En vigtig del af det at være et troende menneske, er at blive udfordret, så man til stadighed udvikles. Derfor tilbyder Metodistkirken et kursusforløb, som vi kalder Vejen. Det er en grundtanke i metodistisk teologi, at frelse er en proces, og at vi derfor alle i en eller anden forstand er på vej. Vejen indeholder indtil videre tre kurser, som hver for sig passer til, hvor du er i din proces.

Tag de første skridt

Dette kursus er for dig, som er ny i kirken. Eller for dig, som ønsker at få de basale ting og begreber om kristen tro på plads igen. Her kommer vi omkring de centrale Gudsbegreber som Fader, Søn og Helligånd. Samtidigt giver vi også en introduktion til Metodistkirkens teologi herunder kommer vi naturligvis også ind på forskellene mellem de forskellige kirker i Danmark. Tag de første skridt er en indføring i kristendommen og et godt sted at begynde din rejse på vejen. Undervisningen varetages primært af Helge Munk og kirkens seniorpræst Thomas Risager. Vi forventer at dette kursus udbydes hver sæson. Se i kalenderen, hvornår næste omgang starter.

På vejen

Dette kursus er for dig, som er kommet i kirken gennem nogen tid. Du har været på kurset “Tag de første skridt.” Måske er du allerede blevet medlem, men det er ikke noget krav at du er det. Her kommer vi omkring centrale metodistteologiske begreber som nåde, helliggørelse, dåb, nadver og kirkeforståelse. Vi taler om hvad der sker når den første begejstring over at fundet tro lægger sig. Desuden skal vi sammen læse et evangelium og andre centrale tekster i Bibelen og vi skal sammen lave og gennemføre en gudstjeneste. Underviserne på dette kursus er kirkens seniorpræst Thomas Risager, pastor Amanda Urban og lægprædikant Helge Munk samt andre af kirkens ledere.

Vis vej

Dette kursus er for dig, som gennem længere tid er kommet i kirken og er medlem af kirken. Måske er du allerede mentor for et nyt medlem. Dette er et kursus for dig, som mener at du er et sådan menneske, der gennem på sigt at påtage dig lederansvar i kirken, kan være med til at vise andre vej. Det er et krav at du har deltaget i kurserne “Tag de første skridt” og “På vejen.” Her arbejder vi med troshistorie, kirkeledelse, vision, værdier. Vi skal beskæftige os lidt med sjælesorg, samtale, feedback og kommunikation. Vi skal tale om lederen som eksempel og forbillede, herunder kommer vi også ind på emner som selvledelse og integritet. På dette kursus kommer vi også til udfordre hinanden med konkrete opgave i kirken. Det kunne f.eks. være at holde en prædiken eller lede en gudstjeneste. Undervisere på kurset ligger endnu ikke fast, men tanken er at her også kan anvendes eksterne undervisere. Kurset udbydes efter interesse og behov. Kontakt gerne Thomas Risager, hvis du er interesseret!