konfirmation i Metodistkirken

At gå til præst i Metodistkirken

Jeg havde kun overfladisk overvejet at blive konfirmeret med min klasse og har aldrig rigtig været i tvivl om at jeg ville konfirmeres i Odense Metodistkirke. Og hele forløbet – både til konfirmationsforberedelse med de mange gode snakke og en masse hygge og i kirken sammen med menigheden – har i den grad bekræftet mig i, at det var det rigtige valg.”

Ida Trøjgaard, konfirmand 2019.

Alle unge, som skal begynde i syvende klasse, kan gå til præst i Metodistkirken.

Undervisningen foregår som udgangspunkt onsdag eftermiddag fra september til og med april. Først når vi kender alle de unges skoleskemaer, kan vi fastlægge tidspunktet endeligt. Deltagerne kommer jo fra forskellige skoler på Fyn.

I undervisningen benytter vi os af et konfirmand-materiale, som hedder Con Dios. Dette fører os igennem alle aspekter af tro, set og oplevet med unge øjne. Undervejs i forløbet læser vi også et helt evangelium, samt opnår kendskab til centrale bibelske beretninger.

En stor del af undervisningen foregår som samtale og diskussion, hvor der er plads til at vi tænker forskelligt om tro. Da der sjældent er særligt mange på et hold, lærer vi som regel hinanden rigtigt godt at kende. I løbet af året deltager vi i Metodistkirkens konfirmand-weekend, hvor vi møder konfirmander fra alle de andre Metodistkirker i landet. Her får vi en stor del af årets undervisning, men der er også masser af sjov og hygge. Alle landets konfirmander inviteres også med på den første del af en nytårslejr, arrangeret af Metodistkirkens Unge, MU – en oplagt chance for at opleve en ungdomslejr i kirkens regi og endnu engang møde kirkens øvrige konfirmander.

Krav til dig

Når du vælger at få din konfirmationsundervisning i Metodistkirken, forventes det, at du kommer til undervisningen hver gang, og at du er forberedt, når du kommer.

Det er et krav, at du og din familie har været til gudstjeneste minimum ti gange i året op til konfirmationen. Dette er vigtigt, for det er ved at deltage i gudstjenesterne, man virkelig lærer hvad kirke og tro er for noget.

I Metodistkirken sigter undervisningen mod at give deltagerne så kvalificeret grundlag som overhovedet muligt i deres personlige funderinger omkring tro. Det er ikke et krav, at man tror, ligesom det heller ikke er noget krav, at man er døbt for at kunne deltage i undervisningen.

Konfirmation 1. søndag i maj

Forløbet afsluttes med en festlig gudstjeneste, som altid er første søndag i maj kl. 10.30. Her viser vi for hele menigheden eksempler på, hvad vi har talt om i undervisningen. Hele kirken beder for de unge, som også modtager Guds velsignelse.

I gudstjenesten aftvinges de unge ikke svar på, om de er døbt eller om de tror. Det er vores overbevisning, at det ikke er alle, som på det dette tidspunkt i deres liv er klar til at tage stilling til dette vigtige spørgsmål.

I 2024 gennemføres konfirmationen søndag den 5. maj.
I 2025 gennemføres konfirmationen søndag den 4. maj.
I 2026 gennemføres konfirmationen søndag den 3. maj.

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte kirkens præster Maria Bræstrup Aaskov og Thomas Risager på odense@metodiskirken.dk eller på telefon 63120409.

Læs meget mere om konfirmation i Metodistkirken på metodistkirken.dk