Længsel efter fællesskab

Livet går af og til så stærkt, at der er for lidt tid til at tale sammen, tænke sig om og dele ægte fællesskab med mennesker. I Metodistkirken har vi en lang tradition for at samle mennesker i små grupper, hvor man kan dele liv og tro. Liv, tro og fællesskab er tre vigtige hovedingredienser i kirkens små grupper – de er forskellige, og hver især danner de en ramme, hvor der netop er plads til at være den man er, der hvor man er. Vi er overbevist om, at det er vigtigt at være med i en smågruppe. I en smågruppe kan man udvikle sig i livet og troen. Øvelsen i alle grupper er en sund balancegang mellem hjernegymnastik og at få det ned i hjertet og ud i hænderne. Smågrupperne er det oplagte sted at dele liv og tro, da vi alle er på rejse og derved bliver rejsekammerater.

Et tættere fællesskab med en lille gruppe mennesker

Det lille og nære fællesskab af mennesker, som mødes enkelte gange eller jævnligt gennem længere tid, er et godt supplement til det større fællesskab ved gudstjenester og korøvelser. Der er grupper, som mødes i private hjem, og grupper, som mødes i kirkens lokaler. Det kan være store spørgsmål, der sætter dagsordenen, lysten til at dykke ned i Bibelens mange bøger, en brug for ro og fordybelse eller en fælles passion for et eller andet. Der er grupper for unge og ældre, for mødre, for mænd – der er også en for dig!

Vil du være med?

Vil du gerne være med i en smågruppe, eller har du en ide til at starte en ny, så er du meget velkommen til at kontakte Maria Bræstrup Aaskov. Kontaktoplysninger finder du her.