Medlem af Metodistkirken i Odense

Hvem kan blive medlem ?

Alle, som tror på Gud, Jesus og Helligånden, og som er døbt, kan blive medlem af Metodistkirken. Hvornår tror man så nok til at blive medlem? Dette spørgsmål kan man kun selv svare på, men det er en udbredt opfattelse i kirken, at der ikke findes tro uden tvivl.

Barnedåb og konfirmation

Vi tror, at alle børn er Guds børn, fordi Jesus gennem sin død og opstandelse har fjernet alt det, der kan skille et menneske fra Gud. Vi tror ikke, at det udøbte barn går fortabt. Vi døber børn, fordi vi gerne vil give dem den bedst mulige start på livet, og det får de med Guds velsignelse. Menigheden er faddere, og sammen med forældrene lover de, at de vil lære barnet om Gud og lede det ind i menighedens fællesskab – dette er særligt for Metodistkirken. Voksne, som tror på Gud, kan blive døbt i Metodistkirken, hvis de ikke er døbt i forvejen.

Døbte og bekendende medlemmer

Et barn, som døbes i Metodistkirken, optages i døbt medlemskab og er dermed medlem af kirken. Juridisk set er man helt og fuldt medlem af kirken, og man er, når man er blevet 18 år, forpligtet til at betale til kirkens drift som alle andre. Det er forventningen, at døbte medlemmer med tiden bevæger sig mod et bekendende medlemskab.

Voksne mennesker optages i bekendende medlemskab. Man skal have kommet i kirken gennem så lang tid, at man er i stand til at finde sig en mentor blandt de øvrige medlemmer. Mentorens rolle er at medvirke ved medlemsoptagelsen, samt indgå i et to-tre årigt forløb, som mentor og nyt medlem aftaler. Det forventes også af nye medlemmer, at de har gennemgået kurset Vejen – Tag de første skridt. Dette kursus udbydes hver sæson. Læs mere om mentorordningen i folderen: Mentorordning

Medlemsoptagelse som bekendende medlem

Ved medlemsoptagelsen, som finder sted i forbindelse med en gudstjeneste, bekræfter man, at man er døbt. Man bekræfter sin tro på Jesus Kristus som sin frelser og Herre og bekender den kristne tro, som den er indeholdt i hele Bibelen. Man lover, at man med Guds hjælp vil leve et kristent liv, være trofast mod Metodistkirken, og være med til at opretholde og udvikle den med sin bønner, sine gaver, sit nærvær, sin tjeneste og sit vidnesbyrd. Formuleringerne i medlemsløfterne er højtidelige, og de er anvendt siden den tidlige Metodistkirkes begyndelse. Hvis man af forskellige årsager ikke ønsker at stå foran hele menigheden og afgive løfterne, kan medlemsoptagelsen undtagelsesvis afholdes i kirken udenfor gudstjenesten, men ved tilstedeværelsen af to vidner.