Metodistkirken i Odense

kirke-i-sol

Metodistkirken i Odense er en frikirke med ca. 200 medlemmer inklusiv børn, en kontaktkreds på ca. 400 mennesker, 2 gospelkor, vandprojekter i Afrika og en masse andre spændende aktiviteter, som du kan læse meget mere om andre steder på denne hjemmeside. Når vi skal sige med en enkelt sætning, hvad kirken handler om, så siger vi: “Klart budskab om Guds kærlighed”

I Metodistkirken i Odense vedtog vi i foråret 2020 en vision, hvor vi drømmer om, hvordan kirkens skal se ud i fremtiden.  Visionen er tænkt som som styremekanismer for alle aktiviteter i kirken.

Visionen siger noget hvordan vi gerne vil være – og heldigvis også noget om, hvordan vi er!

Vision for Metodistkirken i Odense

Vi vil være kirke på forkant.

Kirke med mangfoldige, åbne fællesskaber og et handlekraftigt socialt engagement.

Vi vil udfordre os selv til at skabe og være kirke på nye måder. Vi vil fremelske og styrke mangfoldige, stærke fællesskaber, som tager udgangspunkt i Jesu næstekærlighedsbud. Med mangfoldighed mener vi diversitet og ligeværd på tværs af kulturelle og sociale baggrunde, seksualitet, generationer, personlige værdier samt tvivl og tro.

Vi vil flytte vores fokus udad og modigt sætte vores fælles ressourcer mere i spil overfor udsatte mennesker og grupper. Både gennem kontinuerlige og enkeltstående aktiviteter. Vi skal i bund og grund sætte et større aftryk i menneskers liv og vores lokalsamfund. Vores øgede sociale engagement skal også komme til udtryk i en mere ambitiøs indsats omkring klima og miljø.

Mission:

Klart budskab om Guds Kærlighed

Værdier:

Fællesskab, vedkommende, rummelig, musikalitet