grøn-kirke-300px

Metodistkirken i Odense er Grøn Kirke

At være grøn kirke betyder, at vi som kirke har forpligtet os til i ord og handling at tage ansvar for de klima- og miljøproblemer, som truer vores planet.

Vi mener, at vi som forvaltere af Guds skaberværk har et ansvar for at passe på jorden, at beskytte naturen og tage ansvar for de menneskeskabte klimaforandringer.

I praksis betyder det, at vi løbende arbejder på at gøre vores kirke grønnere. Eksempelvis bruger vi kun svanemærkede rengøringsmidler, serverer udelukkende økologisk kaffe og te, bruger svanemærket papir, sorterer affald mv.

Mindst en gang om året afholder vi en temagudstjeneste med fokus på Guds skaberværk, f.eks. i form af en høstgudstjeneste eller en friluftsgudstjeneste.

Vi bruger løbende vores kirkerum til at synliggøre problemstillinger omkring klima og miljø, informerer om hvad man som enkeltindivid kan gøre og har blandt andet haft et genbrugshjørne med tøjbyttebørs.

Ansvarlighed i forhold til natur og miljø indgår ligeledes i børnekirkens undervisning.

Som Grøn Kirke er vi del af et økumenisk fællesskab af over 100 danske grønne kirker. Læs mere på www.gronkirke.dk

 

groen-gudstjeneste-600px