Thomas Risager
Thomas RisagerSeniorpræst
Thomas Risager har været præst i Odense Metodistkirke siden efteråret 2000.

Thomas er uddannet Master of Divinity (M.Div.) fra Metodistkirkens teologiske Seminarium i Överås, Sverige, og har siden gennemført en Doctor of Ministry (D.Min.) på Wesley Theological Seminary, Washington DC.

I den tid, Thomas har været i Odense, har kirken oplevet en opblomstring som i høj grad har været knyttet til gospelkorene. Der har været en tilstrømning af nye medlemmer, som for en meget stor dels vedkommende har fundet kirken gennem gospelmusikken. Thomas er  fascineret af den måde han har set gospelmusikken puste liv i en hensygnende menighed i Odense, og han undersøgte og behandlede dette faktum i sin Doctor of Ministry -afhandling “Sing Unto the Lord”, hvor han blandt andet sammenlignede gospelmiljøet med de tidlige metodisters brug af “folkets musik” , og med den første menighed, som den er beskrevet i Apostlenes gerninger, kap. 2. Han er selv aktiv korsanger i Gospelkoret Nardus, og står for en lille andagt i begyndelsen af alle korøvelserne.

Thomas Risager er en efterspurgt foredragsholder og artikelskriver både i og udenfor Metodistkirken, og han er også med som præst på sommergospel på Gerlev Idrætshøjskole. Han er desuden én af forfatterne bag bogen Nordic Perspectives on Methodism – What is Methodist Identity Today? som udkom i oktober 2015.

I Odense er han meget afholdt og kendt som en dygtig prædikant, og en præst, der interesserer sig for de mennesker, der kommer i kirken.

Thomas er født i 1969 og er gift med Mette Risager. Han er far til Marie (2003) og Kamille (2006). I sin sparsomme fritid holder han af at læse, løbe, besøge fitnesscenteret og sejle havkajak.

Maria Bræstrup Aaskov
Maria Bræstrup AaskovPræst
Maria Bræstrup Aaskov blev udnævnt som lokalpastor i Odense Metodistkirke i foråret 2018, og har været ansat i kirken siden 2011.

Maria er uddannet i København/Sverige, hvor hun tog en BA bachelor grad (BA) i teologi og ledelse ved Skandinavisk Akademi for Ledelse og Teologi. Efterfølgende tog hun en overbygning på Syddansk Universitet i Odense, og blev kandidat (cand. mag.) i Kultur og formidling.

Det optager Maria at være kirke for og med alle generationer, og hendes ansvarområder spænder netop fra de yngste til de ældste. Hun er optaget af formidling, og det er ofte et større udstyrsstykke for alle sanser, når der er Generationsgudstjeneste. Samtaler, undervisning, teamsamlinger, møder, planlægning og forberedelse giver berigende variation i fællesskab med kolleger og alle de frivillige.

Foruden ansættelse i Metodistkirken i Odense, udfordres Maria af hele to andre stillinger, begge som projektleder – henholdsvis for Metodistkirkens Sociale Arbejde i København, og for den tværkirkelige organisation Kristne Organisationers Børneudvalg, som står bag Børnemedarbejder kurset BMK, der afvikles hvert andet år.

Maria er født i 1983 og er godt gift med Morten Bræstrup Aaskov. Hun er mor til Gabriella og Samuel. I sin fritid nyder Maria omgivelserne på det smukke sydfyn i Svendborg, hvor hun og familien bor. Hun holder af små projekter i hus og have – er vist lidt en livsnyder.