Velkommen til Metodistkirken

Metodistkirken er et af verdens største protestantiske kirkesamfund med mere end 80 mio. medlemmer.

Vi bekender den kristne tro, som den kommer til udtryk i de historiske kristne bekendelser. Vi tilhører den protestantiske del af kristenheden og beskriver os selv som moderate og ikke fundamentalistiske.

Vi værdsætter fornuften og moderne videnskab, og ser på Bibelen som en guide og rettesnor for tro og liv.

Vi ved, at alt i verden ikke er sort eller hvidt, derfor er vi villige til at stille spørgsmål og kæmpe med de vanskelige emner, og vi gør det med indlevelse, respekt og forståelse.

Vi lægger vægt på en personlig tro, som kommer til udtryk i et konkret engagement i og for verden omkring os, hvor vores fokus er på medmenneskelighed og socialt ansvar.

Vi værdsætter relevant og god forkyndelse, levende gudstjenester, og har smågrupper hvor mennesker kan støtte hinanden og udvikles i deres tro.

Vi praktiserer barnedåb, og nadveren er åben for alle.

Metodistkirken tilbyder alle kirkelige handlinger dåb, konfirmation, vielse og begravelse med borgerlig gyldighed.

Missions- og bistandsarbejde er en vigtig del af Metodistkirkens Arbejde i Danmark og i udlandet.

Metodistkirken i Danmark er der 2.000 medlemmer i 11 lokale kirker. I Odense er der ca. 210 medlemmer samt ca. 400 som på den ene eller anden måde benytter sig af kirken og dens aktiviteter.

Vi er en del af United Methodist Church. Du kan læse mere om Metodistkirken på verdensplan her.

Hvorfor hedder det Metodistkirken?

Metodister var egentlig et øgenavn for en flok studerende på Universitetet i Oxford i England i midten af 1700 tallet med John Wesley i spidsen. På tværs af en stivnet engelsk statskirke, forsøgte de metodisk at leve et kristent liv i overensstemmelse med Bibelen og deres tro. Navnet har siden hængt ved den Metodistkirke, som blev en verdenskirke. Den er resultatet af John Wesleys indsats for at skabe en levende og socialt engageret kirke.