Så er vi klar med det færdige årsskrift, som indeholder alt materiale til årsfesten samt et referat fra dagen. 

Du kan downloade hele materialet her.

Læs ALLE beretninger, regnskaber og valglister samt referat. Årsskriftet kan downloades i to forskellige størrelser. Indholdet er helt identisk.

Årsskrift 2021 med referat STOR FIL

Årsskrift 2021 med referat LILE FIL

 

 

 

Du kan også læse referatet her:

Referat Årsfesten 2022

Metodistkirken i Odense søndag d. 6. marts 2022.

1. Konstituering

a. Valg af sekretær – forslag: Charlotte Levin – valgt
b. Valg af stemmetællere – forslag: At der først vælges stemmetællere ved behov – vedtaget

2. Menighedens beretninger

a. Menighedens beretning
b. Forslag til fokusområder: Børn & unge, Frivillighed, Vækst
c. Statistik
d. Beretning fra MBUO Børnekirken
e. Beretning fra MM – Metodistkirkens Musikarbejde og Gospelkorene f. Supplerende beretninger

Grøn Kirke

Omsorgsteamet

Alle beretninger modtages.

3. Økonomi

a. Regnskab 2021
b. Budget 2022
c. Arbejdsgrenenes regnskaber og budgetter

MBUO/MS MM/Emmaus, Nardus Willeruplund

(Alle regnskaber og budgetter modtages, regnskabet for Willeruplund godkendes på landsmødet)

4. Valg

Valg af delegater til Metodistkirkens Årskonference – ikke valg i år
Valg af suppleanter til Metodistkirkens Årskonference – ikke valg i år
Formand for menighedsråd – Sine Åkerman – valgt
Andre til menighedsrådet – Stina Lund – vakant – forklaringen er, at pladsen ønskes holdt ledig til en evt. afløser for SÅ, som går ind i sit sidste år som formand pga. sit engagement på Bornholm.

Valg af kassererteam – Yvonne Brandt og Helge Munk – valgt Valg til pastoralkomite

Formand – Helge Munk – valgt

Øvrige – Anne Grethe Mathiasen – valgt Valg af revisionskomité – Julian Levin – valgt Valg af bygningsudvalg

Formand – Lars Bræstrup trækker sig som formand pga. sygdom, men fortsætter i udvalget – vakant – i forbindelse med renovering af kirkebygningen overgår det overordnede ansvar til menighedsrådet, som kan trække på bygningsudvalget ved behov, de forskellige ansvarsområder skal fastlægges snarest muligt.

Øvrige
Valg til Willeruplund – Morten Bræstrup Aaskov, Thomas Risager, Lisbeth Trøjgaard – valgt
Godkendelse af arbejdsgrenenes ledere – Maria Bræstrup Aaskov og Julie Killerup Kaae – godkendt
Godkendelse af lægprædikanter – Helge Munk – godkendt
Godkendelse af Kandidat til tjenesten som ordineret – Amanda Urban (er allerede godkendt, men bekræftes her til årsfesten)

Godkendelse af smågruppeledere – Harriet Becker, Shanti Digebjerg, Helge Munk, Hanne Vestergaard, Amanda Urban, Anders Flinck, Julian Levin, Preben Nielsen, Mette Risager, Christian Syversen – godkendt
Valg af kontraministerialsbogsfører – Yvonne Brandt – valgt

Forslagskomite – Yvonne Brandt og Julian Levin træder ud og kan ikke genvælges, forslag fra salen: Christian Syversen, Lars Bræstrup Aaskov, Maiken Lund Rasmussen – alle tre valgt

Evt. Ingen har noget at tilføje under eventuelt.

For referatet Charlotte Levin

Metodistkirken i Odense

1. Konstituering

a. Valg af sekretær – forslag: Charlotte Levin – valgt
b. Valg af stemmetællere – forslag: At der først vælges stemmetællere ved behov – vedtaget

2. Menighedens beretninger

a. Menighedens beretning
b. Forslag til fokusområder: Børn & unge, Frivillighed, Vækst
c. Statistik
d. Beretning fra MBUO Børnekirken
e. Beretning fra MM – Metodistkirkens Musikarbejde og Gospelkorene f. Supplerende beretninger

Grøn Kirke

Omsorgsteamet

Alle beretninger modtages.

3. Økonomi

a. Regnskab 2021
b. Budget 2022
c. Arbejdsgrenenes regnskaber og budgetter

MBUO/MS MM/Emmaus, Nardus Willeruplund

(Alle regnskaber og budgetter modtages, regnskabet for Willeruplund godkendes på landsmødet)

4. Valg

Valg af delegater til Metodistkirkens Årskonference – ikke valg i år
Valg af suppleanter til Metodistkirkens Årskonference – ikke valg i år
Formand for menighedsråd – Sine Åkerman – valgt
Andre til menighedsrådet – Stina Lund – vakant – forklaringen er, at pladsen ønskes holdt ledig til en evt. afløser for SÅ, som går ind i sit sidste år som formand pga. sit engagement på Bornholm.

Valg af kassererteam – Yvonne Brandt og Helge Munk – valgt Valg til pastoralkomite

Formand – Helge Munk – valgt

Øvrige – Anne Grethe Mathiasen – valgt Valg af revisionskomité – Julian Levin – valgt Valg af bygningsudvalg

Formand – Lars Bræstrup trækker sig som formand pga. sygdom, men fortsætter i udvalget – vakant – i forbindelse med renovering af kirkebygningen overgår det overordnede ansvar til menighedsrådet, som kan trække på bygningsudvalget ved behov, de forskellige ansvarsområder skal fastlægges snarest muligt.

Øvrige
Valg til Willeruplund – Morten Bræstrup Aaskov, Thomas Risager, Lisbeth Trøjgaard – valgt
Godkendelse af arbejdsgrenenes ledere – Maria Bræstrup Aaskov og Julie Killerup Kaae – godkendt
Godkendelse af lægprædikanter – Helge Munk – godkendt
Godkendelse af Kandidat til tjenesten som ordineret – Amanda Urban (er allerede godkendt, men bekræftes her til årsfesten)

Godkendelse af smågruppeledere – Harriet Becker, Shanti Digebjerg, Helge Munk, Hanne Vestergaard, Amanda Urban, Anders Flinck, Julian Levin, Preben Nielsen, Mette Risager, Christian Syversen – godkendt
Valg af kontraministerialsbogsfører – Yvonne Brandt – valgt

Forslagskomite – Yvonne Brandt og Julian Levin træder ud og kan ikke genvælges, forslag fra salen: Christian Syversen, Lars Bræstrup Aaskov, Maiken Lund Rasmussen – alle tre valgt

Evt. Ingen har noget at tilføje under eventuelt.

For referatet Charlotte Levin

 

 

Kommentarer

Kommentarer