Gennem flere undersøgelser har professor ved SDU Niels Christian Hvidt, fundet tegn på, at tro kan forbedre helbredet.

Det fortæller han om ved et foredrag i Bykirken onsdag d. 18. september kl. 19.

Flere sociologiske undersøgelser viser, at hele 65 procent af den danske befolkning har en gudstro. 57 procent oplyser, at de undertiden beder en bøn, og 26 procent anfører at de beder hver dag. En gruppe forskere har sat sig for at lave et målrettet forskningsfelt, hvor det afklares, hvilken påvirkning dette har på helbredet, hos dem der udøver en religiøs tro. Onsdag den 18. september kl. 19 fortæller Niels Christian Hvidt, professor ved Syddansk Universitet, om dette arbejde ved foredraget ”Kan tro flytte bjerge – kan bjerge flytte tro?” i Bykirken i Odense.

– Forholdet mellem tro og helbred har været et relativt overset emne i den danske sundhedsfaglige forskning. I de senere år er der imidlertid kommet øget fokus på feltet bl.a. inspireret af en stigende international forskningsaktivitet. Den viden, der langsomt vokser frem fra denne forskning, viser sig at være af stor betydning for sundhedssektoren, for eksistentielle og religiøse overvejelser fylder nemlig meget hos patienterne, siger Niels Christian Hvidt.

Han henviser til international forskning, som påviser sammenhænge mellem religiøs praksis, øget livslængde og bedre mestring af sygdom. Og i sit foredrag vil Niels Christian Hvidt give et overblik over dette forskningsfelt, som en voksende gruppe sundhedsfaglige forskere med forskellige akademiske baggrunde har kastet sig over. I dag er der tolv projekter, der berører dette område.

– Forskningen tyder på, at patienter håber på og beder om et under, så troen hjælper dem til at blive helbredt. Men selv, når dette under udebliver, indeholder troen stærke ressourcer til, at patienter finder håb og trøst til at håndtere det, de ellers ikke mente, de havde styrke til at bære.

Hos  frikirkerne i Odense og Fyns Valgmenighed, som står bag foredraget, håber man, at foredraget kan være en øjenåbner, men også være med til at nuancere billedet af, hvad troen gør ved os, når vi ikke tænker over det.

– Når en alvorlig livstruende sygdom pludselig rammer os, standser de fleste danskere op og mange sørger hjælp i det alternative.

I vore kirker har vi en erfaring med helbredelsesmøder, hvor der forekommer markante og evidente helbredelser, som betyder fornyet håb for dødsdømte mennesker. Selv om de fleste ikke oplever nogen synlig forandring, er det tydeligt, at for langt de fleste har troen på Gud fået en ny betydning og har medført en bedre livskvalitet , siger Poul Kirk, der er præst i Bykirken i  Østergade.

Arrangementet, hvor der også bydes på en kop kaffe, er åbent for alle interesserede.

 

Yderligere info:

www.bykirken.dk

kontaktperson: poul.kirk@bykirken.dk , mob. 2441 5125

Frikirkerne  i Odense og Fyns Valgmenighed

Kommentarer

Kommentarer