Vi leder med lys og lygte?

Skal du være med i teknikteamet? I kirkens vision 2020 siger vi at vi har noget på hjerte. Dette kommer bl.a. til