Et flertal blandt delegaterne på Metodistkirkens Landsmøde ønsker at tillade vielser/velsignelser af LGBTQIA+ personer og ordination af samme. Et flertal vil også gerne være kirke med andre af en anden holdning.

Under dette landsmøde var kirkens globale krise på grund af forskellige holdninger til spørgsmålet om menneskets seksualitet på dagsordenen. Først og fremmest var fokus sat på bestræbelserne for, at Metodistkirken forbliver en samlet kirke og ikke splittes på grund af uenighed om dette ene spørgsmål. Landsmødet testede menighedsrepræsentanternes og MBUF delegaternes holdning ved at foretage en vejledende tilkendegivelse.

Resultaterne af tilkendegivelsen finder du her:

 

Støtte til samkønnet vielse og ordination af LGBTQ+ personer

Metodistkirkens Årskonference og Metodistkirkens Børne- og UngdomsForbund (MBUF) var samlet til det årlige landsmøde på Idrætsefterskolen Lægården d. 16. – 19. maj 2019.

Under dette landsmøde var kirkens globale krise på grund af forskellige holdninger til spørgsmålet om menneskets seksualitet på dagsordenen. Først og fremmest var fokus sat på bestræbelserne for, at Metodistkirken forbliver en samlet kirke og ikke splittes på grund af uenighed om dette ene spørgsmål. Landsmødet testede menighedsrepræsentanternes og MBUF delegaternes holdning ved at foretage en vejledende tilkendegivelse.

Resultatet af denne tilkendegivelse fra 66 personer viser holdningerne ved landsmødet 2019.

De tre stillede spørgsmål var:

  1. Metodistkirken i Danmark bør acceptere vielse/velsignelse af samkønnede? Hertil svarede 84,8% ja, 13,6% svarede nej, og 1,6% svarede ved ikke.
  2. Metodistkirken i Danmark bør acceptere ordination af LGBTQ+ personer? Hertil svarede 87,9% ja, 10,6% svarede nej, og 1,5% svarede ved ikke.
  3. Vil du acceptere, at præster og menigheder i din kirke har forskellig praksis på disse områder? Hertil svarede 78,8% ja, 16,7% svarede nej, og 4,5% svarede ved ikke.

Denne afstemning og meningstilkendegivelse er refereret i Årskonferencens protokol, som bliver udsendt i sensommeren.

I det kommende år bliver der arbejdet videre med kirkens krise omkring holdningen til menneskets seksualitet. Det sker ad flere forskellige veje.

Årskonferencen besluttede at nedsætte en kommission, som i juni 2021 skal fremlægge en rapport, der viser, hvordan ”LGBTQ+ personer nyder samme muligheder for at få deres parforhold velsignede og for at tjene i kirken, som alle andre.” Til denne kommission er foreløbig valgt: Pastor Ole Birch fra København, pastor Mark Lewis fra Strandby, lægperson Sandra Clausen fra Frederikshavn, lægperson Julie Bie fra Århus og lægperson Ulf Preisler fra Esbjerg.

Area-gruppen for Norden og Baltikum indbyder til rundbordssamtaler frem mod Centralkonferencen i marts 2021. Disse rundbordssamtaler skal samle repræsentanter fra alle Årskonferencer i vores Nordiske og Baltiske biskopsområde, eller Area, som det også hedder. Fra Danmark deltager Landsledelsens formand Hanne Engbjerg, Distriktsforstander Thomas Risager og MU formand Daniel Steinvig i den rundbordssamtale, som strækker sig over tre fysiske samlinger og et antal Zoom-møder over i alt 2 år (Zoom er et internet-baseret møde reskab, red.).

Generalkonferencen i april 2020 kommer også til at arbejde med kirkens holdning til menneskets seksualitet. Årskonferencen valgte lægperson Shanti Digebjerg fra Odense og pastor Jørgen Thaarup fra København til at repræsentere Danmark ved Generalkonferencen.

Centralkonferencen i marts 2021 bliver den konference, som efter de andre konferencer og samtaler, skal træffe de beslutninger, som bliver afgørende for, hvordan vores kirke i Danmark i praksis kan forholde sig til spørgsmålet om menneskets seksualitet. Til delegater til Centralkonferencen er foruden Shanti og Jørgen også valgt: pastor Louise Aaen fra Strandby, pastor Thomas Risager fra Odense, lægperson Andreas Morsbøl fra København og lægperson Jonatan Steinvig fra Solrød.

Årskonferencen gav også sin tilslutning til at arbejde videre med et forslag om konkrete ændringer i den Nordeuropæiske Kirkeordning. Ændringer, som åbner for samkønnet vielse og ordination uden restriktioner, og samtidig bevarer kirkens enhed i vort biskopsområde.

Endelig arbejder de 4 europæiske biskopper om løsninger for kirkens enhed i Europa.

Der er mange danske metodister og forskellige fora, som frem til sommeren 2021 fortsætter arbejdet med at finde veje for kirkens enhed trods forskellig holdning til menneskets seksualitet.

Vi opfordrer til bøn for kirken og samtale med alle de personer, som er valgt til at arbejde med spørgsmålet om kirkens enhed og menneskets seksualitet. Vi tror og forventer, at vi kan finde veje for kirkens enhed i vort biskopsområde, selvom holdningen til menneskets seksualitet er forskellig i dag og vil være det i morgen.

Jørgen Thaarup
Landsledelsen

 

Kommentarer

Kommentarer