Der er en del fra Metodistkirken i Odense, der betaler for skolegang til et eller flere børn i Mulungwishi i

Den demokratiske Republik Congo.

 

Metodistkirkens råd for international tjeneste skiver en hilsen til os:

Vi er meget taknemligefor dit bidrag, som vi har sendt videre til skoleledelsen i

Mulungwishi til fordeling mellem 3 skoler. De tre skoler har

ca. 1.350 elever i alt fordelt på klassetrinene 1. – 6. klasse.

Det har kostet ca. 800 kr. om året at gå i skole. Vi har

gennem bidragene hvert år kunnet sikre 70 fattige børn

skolegang.

Vi har imidlertid nu erfaret, at regeringen i DR Congo i 2019

besluttede, at grundskolen, altså 1. – 6. klasse, skulle være

gratis. Vi har bedt vores lokale kontakter i Mulungwishi

redegøre for, hvad det nærmere betyder for vores bidrag.

De har svaret, at selvom grundskolen i princippet er gratis,

så er der fortsat udgifter til skoleuniform og

undervisningsmateriale, som forældrene selv skal betale, og

det har de fattigste familier ikke råd til. Skoleledelsen har

derfor brugt en del af pengene til at betale skoleuniform og

undervisningsmateriale til de 70 børn. Skoleledelsen har

endvidere oplyst, at den statsbetalte lærerløn er lav, at der

er en gennemsnitlig klassestørrelse på 75 elever, og at der

mangler penge til inventar og vedligeholdelse af skolen.

Skoledelsen har derfor brugt resten af pengene til at løfte de

lokale lærerlønninger og til skolens drift.

Vi følger situationen tæt og har gjort vores

samarbejdspartnere i Congo opmærksom på, at det er

vigtigt for os i Danmark at være korrekt opdateret. Informationen om reformen, som vi blev gjort opmærksom

på lige før sommerferien, fremgår af “Verdens bedste

Nyheder” fra den 12. september 2021 og af

Verdensbankens hjemmeside fra 16. juni 2020. Heraf

fremgår det, at Verdensbanken vurderer, at der er ca. 36

mio børn under 14 år i DR Congo, at Verdensbanken støtter

reformen økonomisk, og at ca. 2,5 mio flere congolesiske

børn er kommet i skole siden 2019. Det fremgår endvidere,

at DR Congo rummer verdens tredjestørste befolkning af

fattige, og tre ud af fire congolesere, svarende til 60

millioner mennesker, levede i 2018 under den internationale

fattigdomsgrænse på 1,90 dollars om dagen.

Der er derfor fortsat et stort behov for at sende økonomisk

hjælp til DR Congo, og vi håber, at du vil opretholde dit

bidrag, så vi fortsat kan sikre skolegangen for nogle af de

fattigste børn og give skolerne mulighed for at forbedre

skoleforholdene.

Har du yderligere spørgsmål eller skulle du på baggrund af

de ændrede forhold ønske at stoppe dit bidrag så bedes du

kontakte Beatrice Wittlinger på

BeatriceWittlinger@gmail.com eller 50122844

Med venlig hilsen

Metodistkirkens råd for international tjeneste

Kommentarer

Kommentarer