Lørdag d. 27. februar var menighedsrådet værter ved årsfesten. Vi brød med tidligere års dagsprogram og lagde ud med fælles brunch. Vi synes, det var en god måde at starte festen på.

Efter beretninger og regnskab valgte menigheden nye kræfter til vakante poster i kirkens ledelse og udvalg. Efter 14 gode år som menighedsrådsformand havde Shanti Digebjerg valgt at træde tilbage. Menigheden valgte Sine Åkerman som ny formand. Vi takker Shanti for hendes store indsats i rollen som menighedsrådsformand og glæder os over, at hun fortsætter sit arbejde i menighedsrådet og på andre poster i kirken. Vi håber dette vil medvirke til en konstruktiv og glidende overgang fra én formand til en anden.

Dagens hovedtema var Vision2020, herunder fremlæggelse af brugerundersøgelsens resultater. Vi har alle god grund til at være stolte af vores kirke og hinanden.

Undersøgelsen har også kortlagt konkrete udfordringer ifht. Vision2020. Menighedsrådet havde på forhånd formuleret 5 af disse udfordringer – én for hvert visionspunkt. I mindre grupper blev udfordringerne belyst og søgt løst af dagens deltagere. Det kom der en række meget brugbare fremlæggelser og dialoger ud af, som menighedsrådet nu arbejder videre med.

Alt i alt synes vi i menighedsrådet, at dagen forløb godt og konstruktivt, og det er også den tilbagemelding vi har fået fra andre deltagere. Har du noget på hjerte ifht. dette eller næste års årsfest, hører vi meget gerne fra dig.
Menighedsrådets arbejdsår startede desværre med, at to medlemmer valgte at træde tilbage. I stedet er suppleant Lene Bræstrup indtrådt. Menighedsrådsarbejde er som bekendt frivilligt og kræver stort overskud og lyst. Vi har fuld respekt for, at der er perioder i livet hvor fokus skal ligge andre steder, og at der indtræder hændelser som forårsager, at lysten forsvinder. Vi glæder os over, at vi fortsat må trække på begges ressour­cer i mindre bindende sammenhænge.

Vi er nu 10 personer i menighedsrådet og afholdte vores første menighedsrådsmøde d. 16. marts. Næste møde afholdes d. 27. april. Foruden vores arbejdsopgaver som menighedsråd lægges der på disse to møder vægt på, at vi lærer hinanden godt at kende, får klarhed over vores ledelsesroller og sammen får skabt en god grobund for vores arbejde.

Brugerundersøgelsen peger også på, at menigheds­­rådsarbejdet med fordel kan være mere synligt for kirkens brugere. Det vil vi også arbejde på. Måske har du nogle gode idéer? I så fald er de meget velkomne – ring eller skriv til Sine på
sine.aa@gmail.com eller 2254 9932.

Menighedsrådsformand
Sine Aakerman

Kommentarer

Kommentarer