Livet går af og til så stærkt, at der er for lidt tid til at tale sammen, tænke sig om og dele ægte fællesskab med mennesker.

I Metodistkirken har vi en lang tradition for at samle mennesker i små grupper, hvor man kan dele liv og tro.

Efter sommerferien tilbydes der igen smågrupper med bibellæsning og fællesskab. Grupperne er både for dig, der har været med tidligere, og for dig der er helt ny.

I løbet af efteråret vil vi sammen arbejde os igennem Markusevangeliet, og i foråret ’19 vil vi tage følgende emner op:

Lignelser
Undere
Ydmyghed/stolthed
Jesu omsorg
Jesu kærlighed
Det lille og nære fællesskab af mennesker, som mødes enkelte gange eller jævnligt gennem længere tid, er et godt supplement til det større fællesskab ved gudstjenester og korøvelser. 

Markusgrupperne ledes af Anders Flinck, Shanti Digebjerg og Helge Munk.

 

Datoer og læseplan:

4.9. Intro til forløb. Markus. Kap 1-2

25.9. Markus kap. 3-7

23.10. Markus kap. 8-12

20.11. Markus kap. 13-16

8.1. Foredrag v. Jørgen Thaarup

22.1. Lignelser (Matt. 7,1-5. Luk. 10,25-37. Matt. 18,21-35)

19.2. Undere (Joh.2,1-12. Matt. 14,13-21. Luk. 8,43-48. Luk. 17,11-19)

19.3. Ydmyghed/Stolthed (Luk. 21,1-4. Luk. 22,24-30. Matt. 19,16-30. Luk. 12,13-21)

9.4. Omsorg/Tillid (Joh. 8,1-11. Joh. 13,1-17. Matt. 15,21-28. Matt. 16,13-20. Matt. 26,69-75).

14.5. Kærlighed (Luk. 15, 1-32. Matt. 19,13-15)

Kommentarer

Kommentarer