Her i Odense Metodistkirke samler vi en generøs pengegave ind til Metodistkirkens i Letland. Denne indgår i den samlede danske indsamling til Letland. Vi gør det i forbindelse med gudstjenesten søndag d. 10. marts. Hvis du allerede nu ved, at du ikke har chancen for at give ved den gudstjeneste, kan du allerede nu give en gave.

Mobile Pay 25564108 – Skriv Letland i kommentarfeltet

 

 

Baggrunden for at vi i år har brug for en ekstra god indsamling kan du læse her:

 

Landsmødet 2018 besluttede, at Metodistkirken i Danmark skal samle ind til støtte for de baltiske præsters lønforhold. Nu er der imidlertidig sket det, at kirken i Letland har fået alvorlige likviditetsproblemer bl.a. fordi støtter fra Amerika ikke har givet  samme omfang som tidligere. Derfor har biskop Christian Alsted bedt landsledelsen i Danmark om at støtte vore venner i Letland med en gave.

Herunder finder du formand for landsledelsen Hanne Engbjergs brev til Metodistkirkens menigheder:

Holstebro, den 11. januar 2019

Til Metodistkirkens menigheder!

Kære venner!

Landsmødet 2018 besluttede i lighed med tidligere, at vi en søndag i februar indsamler en kollekt til støtte for de baltiske præsters lønforhold. Da vi fra dansk side har de tætteste relationer til Me­todistkirken i Letland, har vi omtalt indsamlingen som støtte til de lettiske præsters løn.

Nu har biskop Christian Alsted i et opråb til kirkens Landsledelse sendt os en opfordring til, at vi fra Meto­dist­­­kirken i Danmark med et ekstraordinært engangstilskud hjælper vore venner i Letland i en økonomisk svær situation pga. alvorlige likviditetsproblemer.

Metodistkirken i Letland har i forhold til tidligere år modtaget mærkbart færre donationer fra enkeltpersoner og me­nigheder i USA i 2018. Desuden har man i Letland aftalt forøgelse af et par præstestillinger, som der ikke har været råd til.

Metodistkirken i Letland har besluttet reducere de præstelige ansættelser med ca. 15%. De vil indføre et iligningssystem / medlemskontingent til deres Hovedkasse, som vi indbringe et beløb svarende til 2 fuldtidsstillinger. Alle metodistpræster betaler i forvejen tiende af deres relativt lille løn, som i forvejen ikke kan følge med prisudvik­lingen i landet.

Fra Danmark sender Betaniaforeningen et årligt tilskud på ca. 100.000 kr. Det anvendes som aftalt til syge- & sundhedsforsikring og tilskud til præstelønnen. I lyset af den vanskelige situation, har Betaniaforeningen besluttet at give et ekstraordinært tilskud på 10.000 €, hvilket vi er meget glade for.

Den vanskelige økonomiske situation berører naturligvis os alle i Landsledelsen. Det letteste ville være at overføre et beløb fra kirkens Hovedkasse. Landsledelsen ønsker at give alle danske meto­dister muligheden for at vise vore venner i Metodistkirken i Letland, at fæl­les­skabet med dem er mere end ord, det giver sig også udtryk i en generøs gave.

Der er brug for et engangstilskud på ca. 75.000 kr.

”Metodistkirkens i Letland gør et enestående arbejde med ganske få midler. Der er en god udvikling i kirken – menighederne har et omfattende socialt arbejde, de har et godt arbejde med børn og unge, vi har unge dedikerede og dygtige præster,og der er et rigt åndeligt liv. Hovedparten af kirkens medlemmer tilhører den fattige del af befolkningen, og selvom den økonomiske udvikling i landet er positiv, har kirken svært ved at følge med den generelle lønudvikling. Ledelsen er meget ansvarlig og arbejder på at skabe en stabil og fremtidssikret økonomi, men lige nu er de i en vanskelig situation – og vi har mulighed for at række dem en hjælpende hånd.” siger Christian Alsted

Vi opfordrer menighedsrådene til at sprede opråbet fra vores biskop Christian ud i alle kroge af hele menigheden. Lad gerne indsamlingen foregå i en hel måned og benyt alle gode ideer til, at vi i fællesskab får indsamlet en virkelig generøs gave!

Vi beder om, at indsamlingen overføres til Hovedkassen medio marts.

På Landsledelsens vegne

Hanne Engbjerg

Kommentarer

Kommentarer