I Kristi himmelfartsferien var der landsmøde (årskonference og delegeretmøde) for Metodistkirken i Danmark. Her var præster og repræsentanter for alle menigheder samlet. Fra Odense var de delegerede: Shanti Digebjerg, Christian Syversen og Julian Levin. Desuden deltog præsterne Maria Bræstrup Aaskov og Thomas Risager i landsmødet.

På landsmødet fremsatte Kommissionen for en Bedre Vej Fremad et forslag til udtales om kirkens forhold til LGBTQ+ personer. Der var debat og behandling af forslaget. Resultatet blev følgende udtalelse, som her bringes i sin helhed.

Hvis du har sprøgsmål til dette er du velkommen til at henvende dig til Thomas Risager eller en af de andre delegater.

 

Metodistkirke i Danmark udtaler:

Den danske Årskonference i Metodistkirken beklager, at det på Central-konferencen 2023 ikke lykkedes at opnå̊ flertal for at give årskonferencerne myndighed til at skabe deres egne rammer i forhold til at vie og ordinere LGBT+ personer.

Den danske Årskonference har tidligere udtrykt sin beklagelse over den uretfærdighed og smerte, som kirkens behandling af LGBT+ personer gennem historien har forårsaget.
Derfor udtaler Årskonferencen sit stærke håb og sin ambition om, at vore LGBT+søskende snarest må blive fuldt ligestillede i kirkens fællesskab. Både med hensyn til vielse og ordination.

Årskonferencen opfordrer The United Methodist Church til ihærdigt og vedholdende at arbejde for, at dette må være muligt.

Årskonferencen udtaler dette i fuld respekt for de metodister, der er af anden teologisk opfattelse, og for de præster, der for deres samvittigheds skyld ikke kan medvirke ved vielse eller ordination af LGBT+ personer.

 

Kommentarer

Kommentarer