Stort tillykke til Maria Bræstrup Aaskov, som blev udnævnt til Lokalpastor

Engang imellem går tingene bare op i en højere enhed. I søndags ledte distriktsforstander Jørgen Thaarup vores årsfest. Her fik Maria den lokale Metodistkirkes opbakning til at modtage udnævnelse som lokalpastor. Dermed får hun muligheden for at påtage sig endnu flere roller i vores kirker, herunder at forestå barnedåb og begravelser.

Vi har haft fornøjelsen af Marias virke gennem mange år og oplevet hendes kompetencer og engagement i mange sammenhænge. Det har længe været tydeligt for enhver, der kender Maria, at præstegerningen falder hende naturligt. Det er en stor gave til Odense Metodistkirke, at Maria har lyst til at udrette sin gerning i netop vores kirke på et tidspunkt, hvor Thomas Risager er udnævnt til distriktsforstander og vi samtidig er i en udvikling, der lægger stort beslag på præsteteamet.

I praksis er det først efter Årskonferencen (Landsmødet), at Marias virke som Lokalpastor i Odense Metodistkirke forhåbentlig træder i kraft. Det skal nemlig først godkendes af biskoppen og alle kirkens præster ved samme lejlighed.

 

 

Kommentarer

Kommentarer