Hermed referat fra årsfesten søndag d. 12. marts 2023.

Referat Årsfesten 2023

Metodistkirken i Odense

1. Konstituering 

  1. Valg af sekretær

Forslag: Charlotte Levin – valgt

  1. Valg af stemmetællere

Clyde Jensen, Lisbeth Trøjgaard, Poul Nielsen, Lars Bræstrup

2. Menighedens beretninger 

a. Menighedens beretning
b. Forslag til fokusområder: Børn og unge, Frivillighed, Vækst (vedtaget sidste år som to-årige fokusområder)

c. Statistik
d. Beretning fra MBUO Børnekirken
e. Beretning fra MM (Metodistkirkens Musikarbejde) og gospelkorene
f. Supplerende beretninger: Cafe Ly

Alle beretninger modtaget.

3. Økonomi 

a. Regnskab 2022 

b. Budget 2023
c. Arbejdsgrenenes regnskaber og budgetter 

MBUO/MS – er endnu ikke afsluttet, skal godkendes endeligt af menighedsrådet.

MM/Emmaus, Nardus – er allerede godkendt

Willeruplund – orientering modtaget, regnskabet for Willeruplund godkendes på Metodistkirkens Årskonference

4. Valg 

Valg af delegater til Metodistkirkens Årskonference 

Forslag:

  1. Shanti Digebjerg – valgt 
  2. Christian Syversen – valgt 
  3. Julian Levin – valgt 

Valg af suppleanter til Metodistkirkens Årskonference

Forslag:

1. suppleant: Charlotte Levin – valgt

2. suppleant: Maiken Lund Rasmussen – valgt

Formand for menighedsråd 

Forslag: Hanne Vestergaard – valgt


Andre til menighedsrådet 

På genvalg: Pia Syversen, Sine Åkerman, Charlotte Levin. Desuden foreslås Brynild Djurhuus Rafn.

Forslag fra forslagskomite: Dem, der får flest stemmer, er valgt for 3 år, næstflest stemmer er valgt for 2 år. Da der er flere personer opstillet, end der er ledige

pladser, foreslås, at den med færrest stemmer bliver suppleant. 

Efter afstemning: Charlotte Levin og Sine Åkerman vælges ind for 3 år.

Brynhild Rafn Djurhuus vælges ind for 2 år.

Pia Syversen vælges som suppleant.

Medlem under 30: 

Forslag: Emma Berghuis Stokholm – valgt

Valg af kasserer 

Forslag: Helge Munk – valgt 

Valg til pastoralkomite

Formand, forslag: Forslag: Helge Munk – valgt

På valg: Christian Syversen, Rune Hejli Lomholt – begge genvalgt

Valg af revisionskomité

Formand: Julian Levin – genvalgt

På valg: Henrik Bertelsen og Kamilla van Hauen – begge genvalgt

Valg af bygningsudvalg 

Formand, forslag: Christian Syversen – valgt 

Udlejning – Sine Åkerman – genvalgt

Øvrige – Forslag: Lars Bræstrup – valgt 

Valg til Willeruplund

På valg: Shanti Digebjerg, Rune Hejli Lomholt – begge genvalgt

(Orientering fra Shanti Digebjerg: Vedtægten, om at man ikke kan vælges ind i Willeruplunds bestyrelse, hvis man er over 60 år, er ikke lovlig, på Årskonferencen skal der søges om godkendelse af en vedtægtsændring).

Godkendelse af arbejdsgrenenes ledere – Maria Bræstrup, Julie Killerup Kaae, Stina Lund – alle godkendt.

Godkendelse af lægprædikanter – Helge Munk, Amanda Urban (ny) – begge godkendt.

Godkendelse af Kandidat til tjenesten som ordineret – Amanda Urban, lokalpastor Maria Bræstrup Aaskov – begge godkendt. Kandidaturet skal vurderes årligt. 

Godkendelse af smågruppeledere – Harriet Becker, Shanti Digebjerg, Helge Munk, Hanne Vestergaard, Julian Levin, Christian Syversen, Norbert Krüger – alle godkendt.

Valg af kontraministerialsbogsfører – udgår fremover.

Forslagskomite – Charlotte Levin og Søren Lund Rasmussen træder ud og kan ikke genvælges.

Forslag fra salen: Helge Munk, Stina Lund, Preben Nielsen, Bjarne Toftlund

 – efter afstemning vælges Helge Munk og Stina Lund.

5. Evt. 

Ingen tilføjelser.

For referatet

Sekretær Formand 

Charlotte Levin Distriktsforstander Jørgen Thaarup

ÅRSSKRIFTET MED REFERAT KAN DOWNLOADES I SIN HELHED HER

Bemærk at der er to muligheder. En lille fil i lav opløsning og en stor fil i hej opløsning.

https://www.metodistkirken-odense.dk/wp-content/uploads/2023/03/Aarsskrift-2022-med-referat-20230320-lille-fil.pdf

https://www.metodistkirken-odense.dk/wp-content/uploads/2023/03/Aarsskrift-2022-med-referat-20230320-stor-fil.pdf

 

Kommentarer

Kommentarer