Kirken er gået online – gå med! 

Sådan har det lidt slogan-agtigt lydt på skrift og tale gennem Coronalukningen af kirken. 

I Odense Metodistkirke har vi omstillet gudstjenester, børnekirke og møder til video på nettet. Med ret simple virkemidler lykkedes det os, at lave en rimelig kvalitet på online gudstjenester og børnekirker. Omstændighederne tvang os til at tænke hurtigt og være kreative. 

Vi er ganske forbløffede over, hvor stor deltagelsen har været til onlinegudstjenster, og ikke mindst er vi benovede over, hvor mange som i dagene efter gudstjenesten lige kigger ind og ser dele af gudstjenesten og børnekirken på nettet. Her ser vi en mangedobling af besøgende. 

Ude i den store verden er det ikke nyt, at man livestreamer gudstjenester. Det har man gjort i årevis. Gennem mange år har jeg selv været til gudstjeneste søndag aften, mens jeg laver mad, i en stor amerikansk metodistkirke. 

Undersøgelser viser, at mennesker som begynder at komme til gudstjeneste, gennem længere tid har deltaget online, inden de træder ind i kirken for at være med til en fysisk gudstjeneste. På den måde er online universet et tiltag, som åbner kirken og nedbryder væggene til de mennesker, som vi gerne vil kommunikere et klart budskab om Guds kærlighed til.

Snart kan vi forhåbentlig igen mødes til gudstjeneste i kirken. Det bliver under restriktioner på antal og med krav om afstand til hinanden. Der bliver helt enkelt ikke plads til alle, som gerne vil være med. Der er også menesker i og omkring vores kirke, der er i risikogruppen, og som derfor ikke kan deltage fysisk. Derfor ønsker vi at fastholde, at man kan deltage online i gudstjenesten fra Metodistkirken i Odense. 

Kirken er gået online – vi bliver der!

I vores nye vision siger vi, at vi vil være kirke på forkant. Det vil vi holde fast i, selvom det er krævende og udfordrende.

Indtil nu har vi lavet online gudstjeneste ved hjælp af smartphones. Vi er godt hjulpet på vej af, at vi har masser af lys og et godt lydanlæg. Den opsætning er ikke tiltrækkelig, når vi samtidigt skal lave en gudstjeneste med en menighed tilstede i kirken. 

Menighedsrådet har nedsat et hurtigtarbejdende udvalg, der skal komme med oplæg til de tekniske løsninger, som er er krævet for at holde gudstjeneste for en menighed der er tilstede og for en anden del af menigheden, der er online. 

Vores årsfest godkendte 1. marts 2020 menighedens budget. Det er ikke længe siden, men verden i dag ser helt anderledes ud. 

COVID-19 ændrede hele vores måde at arbejde på. Vi blev tvunget til hurtigt at forholde os til en verden, hvor vi ikke kan gøre som vi plejer, og instinktivt længes vi tilbage til før. 

Vi må indstille os på, at verden er forandret og at den vil være det længe. 

Derfor er gudstjenester og andre aktiviteter i kirken også forandret. Det gik hurtigt, meget hurtigt, og vi havde ikke forudset dette, da vi lavede budget for 2020. Der er ikke sat penge af til videoudstyr, som kan livestreame gudstjenester til at alle dem, som ikke er fysisk tilstede i kirken. 

Vi er gået online – vi bliver der! At blive online, at være kirke på forkant, at nå mennesker med et klart budskab om Guds kærlighed i en forandret verden, kræver en investerering i teknik. Det havde vi ikke set komme lige nu. Det var sikkert kommet i fremtiden alligevel, men i budget 2020 er der ikke taget højde for det. 

Derfor vil vi bede dig, som er den ene eller anden måde, er en del af kirken om at være med at løfte vores kirke op på forkanten. 

Vi iværksætter en ekstraordinær indsamling til videoudstyr, så vi kan blive online og være et klart budskab om Guds kærlighed til mange flere.

Ønsker du at bidrage kan du overføre et frivilligt beløb til kirkens Mobile Pay konto: 462293 eller via bankoverførsel til konto 3574 11015522. Mærk venligst overførslen ‘Videoudstyr’.

Med kærlig og fortsat optimistisk hilsen fra en ny virkelighed

Thomas Risager

Seniorpræst

 

Kommentarer

Kommentarer