Alle Helgens Dag, 1. søndag i november mindes vi de, som er døde i årets løb. Vi siger tak for deres liv og tjeneste. 

Den bedste måde at mindes dem, som ”Gud har taget hjem”, er bede om, at Guds kald til mennesker må blive hørt. 

Gud kalder mennesker til tro, til tjeneste og vidnesbyrd for alle de mennesker, han elsker …

 

I Metodistkirken i Danmark har vi en kandidat til tjenesten som ordineret præst, Maria Thaarup Antorini, som i september har genoptaget sine teologiske studier. 

 

Årskonferencen opfordrede menighederne til at være opmærksomme på personer, som evt. bærer på et kald til tjenesten som præst i Metodistkirken.

Det kan også være personer, som befinder sig midt i sin karriere på arbejdsmarkedet.  

Den åbenlyse grund er, at kirken inden for 6-9 år får brug for nye præster, idet 6 af vore præster vil nå den offentlige pensionsalder. 

Og vi ved, at det på grund af uddannelsens længde og prøveperiode tager omkring 7 år at blive præst i Metodistkirken.

 

Ud over ”præster på vej” støtter kirkens hovedkasse også studier, som kompletterer nuværende præsters tjeneste.

Ole Birch er godt halvvejs i diplomkurset Diakoni & Ledelse på Dianalund.

Anne Thompson begyndte primo oktober et 2 årigt kursus om børns mission og tjeneste på Cliff College i England.

Louise Aaen, MBUFs formand forventes efter nytår at begynde på Arrows Lederuddannelse for unge ledere.

 

Gud kalder – hører vi?

Kommentarer

Kommentarer