Hvert forår holder vi årsfest. Årsfesten er altid en dejlig og hyggelig dag, men den er også menighedens årlige generalforsamling, hvor håndterer regnskaber, budgetter, beretninger og valg.

Vi er i den glædelige situation, at vi har to ting, som ikke kan vente til næste årsfest. Derfor indkalder vi til et ekstraordinært menighedsmøde søndag d. 26. september i forlængelse af gudstjenesten.  Alle er mere end velkomne til at være med, men man skal være medlem af menigheden for at kunne stemme.

 

Amanda Urban

Den første ting er, at vi kan glæde os over at Amanda Urban nu er i gang med kandidatuddannelsen ved teologistudiet på Aarhus Universitet. Hun føler sig kaldet til at blive præst i Metodistkirken, derfor er det tid til at menigheden skal forholde sig til dette. For at blive præst i Metodistkirken skal man have en kandidatuddannelse. Det har Amanda, hvis det går som planlagt, i sommeren 2023.

I Metodistkirken evaluerer og gransker vi vore kommende præster ganske grundigt. Vi beder for dem og støtter dem gennem deres uddannelse. Derfor skal man officielt af sin menighed antages som “Kandidat til tjenesten som ordineret.” Dette er en klar tilkendegivelse af, at man forfølger et kald til at blive præst, og at man er villig til at indgå i en lang række af evalueringer indtil man er rede til ordination, og dermed blive udnævnt som præst.

Derfor er det ved det ekstraordinære menighedsmøde vores opgave, på baggrund af en indstilling fra Pastoralkomiteen og menighedsforstanderen, at stemme om, hvorvidt vi kan støtte og opmuntre Amanda på vejen mod en tjeneste som præst i Metodistkirken.

 

Den erhvervsdrivende Fond Café Stormly

Den anden ting, vi skal forholde os til er de praktiske og adminsitrative forudsætninger for, at vi kan arbejde videre med ideen om at etablere et socialt projet, som en arbejdsgruppe fra kirken og afholdsmiljøet i Odense længe har arbejdet med.

Vi præsenterer tanken om, at der åbnes en hyggelig Café som er for alle, men som også er et sted, hvor vi ved at en del af brugerne har tidligere alkoholafhængighed med sig. Fra afholdsmiljøet i byen er der et klart signal om, at man ønsker sig en Café. Nogle har brug for at vide, at der kan man hygge sig over en kop kaffe, og man kan med stor sandsynlighed møde andre man kender fra afholdsmiljøet eller kirken.

Er man der, hvor man har brug for hjælp til at købe kaffen og lidt at spise, så består noget af den sociale indsats i, at vi kan hjælpe med dettte gennem Legatet Stormly.

Tanken er, at der ansættes en professionel leder som sammen med frivillige fra byens afholdsmiljø og fra Metodistkirken skal drive caféen. På denne måde håber vi, at skabe et trygt og hyggeligt Cafémiljø, hvor der er trygt og godt at være for alle.

På sigt etableres der på første sal over Caféen samtalerum og undervisningslokaler. Der etableres et netværk betroede ædru alkoholikere, som man kan få en samtale med, hvis korthuset er ved at vælte. Vi påtænker også et tilbyde undervisning og gruppeforløb, hvor temaet er at holde fast i det gode liv. Et meget væsentligt aspekt ved at holde fast i ædrueligheden er troen på Gud, som af nogle i denne sammenhæng omtales som en højere magt.

Ved det ekstraordinære menighedsmøde vil der være en stiftende generalforsamling, hvor Metodistkirken i Odense af Metodistkirken i Danmark, er bemyndiget til at stifte “Den Erhvervsdrivende Fond Café Stormly.” Dette sker ved en formel godkendelse af fondens vedtægter og valg til bestyrelsen af fonden. Se dagsorden længere nede på siden.

 

Dagsorden for ekstraordinært menighedsmøde søndag d. 26. september 2021.

Distriktsforstander Jørgen Thaarup har udpeget pastor Maria Bræstrup Aaskov som ordstyrer. 

 1. Valg af referent (Forslag Charlotte Levin) og stemmetællere.
 2. Godkendelse af stud.theol. Amanda Urban som kandidat til tjenesten som ordineret. 
  1. Præsentation af Amanda Urban. 
  2. Indstilling fra Menighedsforstander pastor Thomas Risager.
  3. Indstilling fra Pastoralkomiteen ved formand Helge Munk.
  4. Afstemning om godkendelse.
 3. Stiftende generalforsamling for Den Erhvervsdrivende Fond Café Stormly
  1. Præsentation på video ved Pastor Thomas Risager, Preben Nielsen og Helge Munk.
  2. Godkendelse af vedtægter.
  3. Valg til bestyrelsen 
   1. Indstillet fra Metodistkirken i Odense: Lene Bræstrup og Thomas Risager
   2. Øvrige medlemmer: Søren Friborg, Preben Nielsen, Helge Munk. 
  4. Evt. 

Vedtægter til godkendelse

Vedtægter Den erhvervsdrivende fond cafe stormly

 

Kommentarer

Kommentarer