St. Louis februar 2019

Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd.  Kristi fred skal råde i jeres hjerter; til den blev I jo kaldet som lemmer på ét legeme. Og vær taknemmelige.(Kol.3:14-15)

Biskop Christian Alsted

Kære medlemmer og venner i de Nordiske og Baltiske lande

Jeg hilser jer med Paulus’ ord til menigheden i Kolossæ, som minder os om at tage imod den kærlighed, som vi har lært at kende i Jesus Kristus. Vi bliver opfordret til at tage kærligheden på, den er et valg, og den er det fuldkomne bånd, som holder os sammen.

Jeg skriver til jer fra St. Louis, Missouri i USA, hvor kirkens ekstraordinære Generalkonference sluttede tirsdag aften. Generalkonferencen er kirkens øverste lovgivende myndighed, og mange af jer har sammen med metodister i hele verden bedt for kirken og for konferencen. – Jeg vil takke for jeres forbøn og for jeres kærlighed til kirken.

I de seneste måneder har jeg flere gange opfordret til at have tillid til, at Generalkonferencen, når den samles til gudstjeneste, eftertanke og debat, vil kunne træffe beslutninger, som kan lede os ind i Guds fremtid. I kirken har vi forskellige forståelser af den menneskelige seksualitet og af hvordan vi vil være kirke med LGBTQ personer. Ved den ekstraordinære General Konference lykkedes det ikke at komme frem til en bred fælles beslutning. Kirken var delt før konferencen, og det er den stadig.

Med en snæver majoritet vedtog Generalkonferencen den såkaldte ”Traditionelle plan”, som fastholder kirkens nuværende position, hvor homoseksuelle, som lever i parforhold, ikke kan blive præster i kirken, ligesom kirken fortsat ikke tillader at vie personer af samme køn. Beslutningen indebærer desuden en række stramninger og specificeringer af konsekvenserne, hvis præsterne ikke holder sig indenfor rammerne.

Den Traditionelle Plan blev straks sendt til bedømmelse i kirkens Juridiske Råd, som allerede to gange har erklæret, at store dele af planen er i strid med kirkens konstitution og derfor ikke vil være gyldig. Juridisk Råd vil afsige deres dom i April måned, hvorefter vi ved hvilke paragraffer,  der vil være gældende.

Det er også væsentligt at notere sig, at ingen beslutning truffet ved denne Generalkonference vil have effekt før efter vores egen Centralkonference i foråret 2021, hvor der vil være muligheder for at foretage tilpasninger til vores kontekst.

 

Nogle vil uden tvivl være skuffede og opleve beslutningerne som unødigt stramme og kontrollerende, mens andre vil være tilfredse med vedtagelserne.

 

På årskonferencen senere på foråret vil der være mulighed for at have grundige samtaler om, hvad Generalkonferencens beslutninger indebærer.

Det er min klare opfattelse, at det trods stramninger fortsat står enhver frit være uenig i kirkens ordning og at give åbent udtryk for denne uenighed.

 

Centralkonferencens Råd vil mødes den 30. marts i København. Her vil Generalkonferencens beslutninger blive debatteret, og vi vil overveje mulige konsekvenser for vores Centralkonference, som ud over de Nordiske og Baltiske lande også omfatter Eurasia.

I den nærmeste tid vil der være møder i de enkelte lande, hvor Generalkonferencens beslutninger vil blive præsenteret, og der vil blive mulighed for gode samtaler.

 

Jeg vil minde om, at kirken ikke har truffet beslutning om et emne eller et spørgsmål. Vi taler om mennesker og om kirken. Vi taler om sønner, døtre, niecer, nevøer, børnebørn, venner og medlemmer af vores kirker, som er homoseksuelle. Og vi må erkende, at vi i den globale Metodistkirke er dybt uenige om, hvordan vi kan være kirke med alle mennesker og tage del i Guds mission i verden.

 

Til jer, der identificerer jer som LGBTQ vil jeg sige: Jeg er oprigtigt ked af den smerte, som debatten i Metodistkirken har påført jer. Vi taler ofte om at være en kirke med åbne hjerter, åbne sind og åbne døre, og jeg erkender og forstår, at I kan opleve, at det ikke er sandt, og at døren er lukket. Men jeg forsikrer jer om, at jeres lokale menighed ikke har forandret sig – LGBTQ personer er stadig velkomne som medlemmer i vores kirker. Vi er alle Guds børn, skabt i Hans billede, og vi ønsker at være kirke sammen med jer og med alle mennesker.

 

I en anspændt tid med dyb uenighed, er det let at komme til at ødelægge relationer, som det kan lang tid at genopbygge. Derfor ønsker jeg at sige til os alle, at vi skal tage os af hinanden, og være varsomme i forhold til hinanden. Jeg opfordrer til, at vi tænker os grundigt om, inden vi kommenterer eller laver et opslag på sociale medier, og at vi søger at lytte til hinanden og undgå stødende og polariserende bemærkninger. Selvom vi kan være uenige, er vi stadig kaldede til at elske hinanden og til at dele Guds kærlighed med alle.

 

Metodistkirkens stifter, John Wesley, udformede for mange år siden 3 enkle regler, som han opfordrede metodisterne til at følge. Han kaldte dem ”De Almindelige Regler”, og de er bemærkelsesværdigt aktuelle i denne situation. For det første ”Gør intet ondt”, for det andet ”Gør godt” og for det tredje ”bliv i Guds kærlighed ved at anvende nådemidlerne” Vi vil blive ved med at fejre gudstjeneste sammen, at bede sammen, at tilbede Gud sammen, at dele nadveren med hinanden og at tale sammen. – Derved ifører vi os kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd.

 

Må Gud fortsat lede os ind i sin fremtid!

 

Christian Alsted

biskop

 

Download brev i PDF-version

Kommentarer

Kommentarer