BRUGERUNDERSØGELSEN

I 2019 gentog vi vores brugerundersøgelse fra 2015. I en spørgeskemaundersøgelse kommer de mennesker, som ikke lige får skrevet en mail med ris eller ros, de som ikke lige får sagt hvad de synes, nemmere til orde. Det er menighedsrådets vurdering, at det en gang i mellem er sundt at standse op og lade alle tænke lidt over, hvordan vi synes at kirkens mange aktiviteter fungerer.

BRUGERUNDERSØGELSEN VISER OS

Vi kan heldigvis konstatere, at det overordnede tilfredshedsmål med Odense Metodistkirke, som vi brystede os af allerede i 2015, er stadigt sti- gende.

Vi kan se, at vores fællesskaber i kirke og kor be- tyder noget og sætter aftryk. Der udtrykkes til- fredshed med kirkens ledelse og præster, vores gudstjenester og andre aktiviteter. Undersøgel- sen giver os også input, kritik og ideer, som vi bruger til udvikling og forbedring. F.eks. påpeges det, at kirkens udtryk og kommunikation trænger til et nyt løft ind i 2020. Det tager vi til os og forsøger at løfte opgaven, bl.a. via et samarbejde med Sophie Schwaner, som er hyret ind som kon- sulent med den bundne opgave at give os ideer til en endnu mere tidssvarende kommunikation. I brugerundersøgelsen har vi også målt på vores Vision2020. Flytter vi os? Ja, det gør vi da. Har vi flyttet os tæt nok på? Ikke på alle områder. Vi gør det ganske udmærket på visionens punkt 1, 2 og 3, mens visionen stadig er udenfor rækkevidde, når det kommer til punkt 4 og 5.

Læs alle resultaterne her:

Brugerundersøgelsen 2019

Kommentarer

Kommentarer