Nåde være med jer og fred fra Gud vor Far, og Herren Jesus Kristus. 

Det er 2½ måned siden vi sidst kunne mødes til gudstjeneste i vores kirker. Det er lang tid og mange har glædet sig til, at denne dag skulle komme – det gælder også dem, der har valgt at blive hjemme fordi de tilhører den såkaldte risiko-gruppe. 

Det er en fest, at vi igen kan holde gudstjeneste sammen den 24. Maj, som var den dag Metodismens kirkefader John Wesley oplevede de åndelige gennembrud, der på mange måder blev begyndelsen i den dynamiske bevægelse, der blev til Metodistkirken. 

Det er en fest, at vi igen kan holde gudstjeneste sammen på kirkens fødselsdag, Pinsedag, hvor vi fejrer, at Helligånden kom over de første disciple, så de fik kraft at forkynde om Jesus Kristus. Det var den dag Gud skabte sin kirke, og for at vi skulle forkynde frelse og håb i Jesus Kristus. 

Jesus inviterede sine første efterfølgere ind i et fællesskab med Ham og med hinanden. Det er i fællesskabet med Gud og med hinanden troen udvikler sig – vi synger sammen, vi taler sammen, vi lærer sammen, vi deler nadver sammen, vi beder sammen, og vi deler glæder og vanskeligheder med hinanden. – Derfor er det så vigtig for os igen at kunne mødes til gudstjeneste, smågrupper, kor, spejder og meget andet. 

I de sidste 10 uger har mange os deltaget i online gudstjenester, og det har været inspirerende og opmuntrende, for kirkens præster og medarbejdere har været hurtige og dygtige til at stille om til at arbejde på nye måder med at formidle håb og tro under vanskelige omstændigheder. Det har vi alle grund til at udtrykke for vores taknemmelighed for. 

Det er en ny tid, som begynder i dag. Gennem de sidste måneder har vi eksperimenteret med nye måder at være kirke på, og undervejs har vi opdaget alternative måder at kommunikere på og fundet nye måder være i kontakt med hinanden. Vi har lært meget, og det skal vi tage med os ind i fremtiden. Vi skal fortsætte med at eksperimentere og prøve nye muligheder – en af dem er at styrke vores online tilstedeværelse. 

Profeten Esajas giver os en hilsen med på vejen: 

Husk ikke på det, der skete tidligere,
giv ikke agt på fortiden;
nu skaber jeg nyt,
nu spirer det frem, ved I det ikke?

 Vi skal ikke falde for fristelsen til at søge tilbage til tiden før Corona krisen, tværtimod bør vi i tillid til Gud vove at være kirke i den nye virkelighed og holde øjne og ører åbne for at se de muligheder, Han lader spire frem. 

På vegne af kabinettet 

Christian Alsted, biskop

Kommentarer

Kommentarer