Marias udnævnelse som Lokalpastor blev udløsende faktor for, at Lars Bræstrup (som er Marias far) trak sig fra posten som formand for Pastoralkomitéen, og dermed også fra sin plads i kirkens ledergruppe. En logisk beslutning set i lyset af, at Pastoralkomitéen varetager kirkens ansatte.

I stedet er Helge Munk blevet ny formand. Kun få kan matche Helges mange års aktive virke i kirken i mange forskellige roller, kombineret med hans ledelseserfaring fra arbejdsmarkedet . Vi er meget glade for, at Helge er trådt til.

Kommentarer

Kommentarer