Karina

Karina vil gerne høre din mening!

 

For 5 år siden blev kirkens nuværende vision til – og vi kan med taknemmelighed konstatere, at visionen er opfyldt. Visionen har været med til at give fokus og retning i kirkens arbejde, og derfor er det også vigtigt, at vi får lavet en ny vision som kan anvise hvilke ”skridt” vi sammen skal træde.

Du skal derfor sætte kryds i kalenderen søndag d. 26. januar!

Denne dag inviterer vi til visionsdag og har brug for at høre dine idéer. Her kan alle idéer luftes og sammen med andre kan du denne dag være med til at give input til indholdet i vores kommende vision.

Vi vil meget gerne høre fra dig uanset om du har kommet i kirken i en menneskealder eller er et helt nyt ansigt! Om du er medlem eller ej har ikke betydning. Vi tror, at alle som har en kontakt til kirken også har nogle gode input at bidrage med.

I den kommende tid vil vi sætte fokus på vore drømme for kirken på facebook og i kirkerummet, hvor der vil være mulighed for at skrive kommentarer. I smågrupper og i kor-regi vil vi også sætte visionsarbejdet i spil, så vi hører så mange stemmer som muligt.

Arbejdsgruppen for visionsprocessen er: Thomas Risager, Shanti Digebjerg, Helle Theede-Kragh og Karina Schrøder. Såfremt du har spørgsmål eller input til processen, skal du være velkommen til at kontakte én af os – Hvis du har en facebookprofil kan du også kommentere direkte på indlægget her nedenfor.

 

På vegne af arbejdsgruppen

Karina Schrøder, Formand for visionsprocessen.

 

Kommentarer

Kommentarer