Flygtningebørn deltager nu gratis i fritidsaktiviteter i Metodistkirken

Metodistkirken har med virkning fra i dag besluttet, at alle fritidsaktiviteter i kirken er gratis for børn af flygtningefamilier – uanset om de har fået opholdstilladelse eller ikke.
Dette omfatter spejder, legestuer, kor med mere.

Vi har truffet denne beslutning på baggrund af, at den såkaldte ”Straks-ydelse” er bortfaldet som betyder, at flygtningefamilier, der har fået opholdstilladelse i Danmark, skal leve for 16.638 kr. om måneden før skat mod tidligere 28.832 kr.

Metodistkirken ønsker på denne måde at yde et bidrag til en bedre hverdag, for de mange børn og deres familier, som i forvejen har store problemer at kæmpe med.
Det er vores håb at sætte et godt eksempel, og at de store spejderkorps, sportsklubberne med flere vil følge efter.

Det er såre simpelt: Mennesker i nød skal have hjælp – og her kan vi alle sammen give en hånd.

Biskop Christian Alsted.

Kommentarer

Kommentarer