Den store strøm af flygtninge, som strømmer ind i Europa på flugt fra krig og ødelagte byer, berører os alle.

På sidste menighedsrådsmøde diskuterede vi, hvad Metodistkirken i Odense kan gøre for at hjælpe flygtninge i vores by til at føle sig velkomne.

Biskoppen har opfordret til, at børn fra flygtningefamilier kan deltage gratis i kirkens børne- og ungeaktiviteter. Det tilbud gælder også i vores kirke, men vi har i øjeblikket ikke meget kontakt til flygtningefamilier.

Derfor har vi taget kontakt til Odense Kommune og tilbudt vores hjælp. Vi er nu i gang med en dialog sammen med andre organisationer (bl.a. ”Venligboerne” og ”2-timer-om-ugen”) for at koordinere frivilligindsatsen.

Vi vil heraf forhåbentlig i nærmeste fremtid kunne se, hvor og hvordan vi bedst kan gøre nytte som kirke og som enkelt personer.

Allerede nu er der mange gode tiltag i byen fra Dansk Flygtningehjælp,  Røde Kors og andre. Så vi kan kun opfordre til, at I alle overvejer at melde jer til at give nogle timer af jeres tid til frivilligt arbejde for flygtninge i Odense, enten gennem de allerede organiserede tilbud, eller gennem kirken, når vi ved, hvad vi bedst kan gøre. Det kan f.eks være som besøgsven, lektiehjælper, værtsfamilie, fodboldsponsor eller voksenven.

 

Fra Menighedsrådet

Shanti Digebjerg

Kommentarer

Kommentarer