En vej frem for Metodistkirken i Norden & Baltikum og Euroasia? 

Central Konferencens Råd (Bestyrelsen for vores 2 biskopsområder) har nedsat et arbejdsgruppe, der skal arbejde med konkrete forslag til, hvordan vi kan være kirke i Norden, Baltikum og Euroasia. 

Dette sker i lyset af den seneste ekstraordinære General Konference, som blev afholdt i februar. Her var der ét emne, som optog konferencen, nemlig spørgsmålet om hvorvidt Metodistkirken kan udføre vielser af mennesker af samme køn, samt om homoseksuelle kan være præster i kirken. 

En af Metodistkirkens (The United Methodist Church) udfordringer er, at det er en verdensvid kirke. Det betyder at kirkens holdninger til f.eks. vielser af personer af samme køn, er den samme i  Uganda og Rusland, som den er i Odense. 

Det er vel nærmest overflødigt at sige, at de kulturelle kontekster, som vi lever i, er enormt forskellige. Der er nærmest en verden til forskel. 

I mange Vesteuropæiske lande, er det lovligt og helt acceptabelt at to mennesker af samme køn kan kan leve samme og være gift med hinanden. Dette er ikke muligt i eksempelvis Uganda eller Rusland. Det er hverken lovligt eller accepteret i kulturen. Metodistkirken er tilstede i de mest urbane og nogle af de mest øde egne af kloden, så kulturene er enormt forskellige.

Den ekstraordinære Generalkonference fastholdt et konservativt syn på ægteskab, som værende udelukkende mellem en mand og en kvinde. Man slog fast, at man ikke kan være præst, hvis man lever i et forhold til et menneske af samme køn. Desuden indførte man forskellige kontroller og strenge sanktioner mod præster, der bryder kirkens regler. 

Alt dette har gjort at polariseringen i kirken er øget betragteligt. Dette gør sig også gældende i vor Central Konference. På baggrund af alt dette nedsættes der nu en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra samtlige lande i vores Central Konference, som skal arbejde med at skitsere det fremtidige arbejde i vores del af verden. Dette sker med sigte på størst muligt enhed og størt muligt missionalt fokus for vore kirker. Målet er at der skal være et forslag klar til drøftelse og vedtagelse ved den Central Konference, der er planlagt afholdt i foråret 2021.

Læs den officielle udtalelse her:

Statement Areagroup 2019

 

Hvis du vil læse selve oplægget til arbejdsgruppen kan du finde det her:

Round table 20190401

 

Thomas Risager

Præst

Kommentarer

Kommentarer