Er du vores nye pianist/musikkonsulent?

Du bliver ansvarlig for at spille til gudstjenesterne mindst 2 søndage om måneden samt sikre den musikalske betjening ved de øvrige søndage og kirkelige handlinger, hvor der er behov for en pianist. 

I metodistkirken holder vi højtidelige gudstjenester med en en uformel stemning. Dette betyder at der hver søndag er sangere, som skal akkompagneres til moderne rytmiske sange. Menighedens fællessang er oftest salmer, men ofte med et par afstikkere ud i det mere rytmiske og moderne. 

Klaveret, som vi stiller til rådighed er et NORD STAGE 3.

Du indgår i et teamarbejde med præster, sangere, frivillige som sammen forbereder og afvikler gudstjenesterne. 

Der kan aftales løn aftegnet for hver tjeneste eller en ansættelse med fast løn. Ansættelsestidspunktet aftales. 

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at skrive eller ringe til 

Formand for ansættelsesudvalget Helge Munk (kasserer@metodistkirken-odense.dk eller 20801404.

Præst Thomas Risager (odense@metodistkirken.dk eller 29786088.

Ansøgning fremsendes til odense@metodistkirken.dk senest 1. november. 

Kommentarer

Kommentarer