Metodistkirkens Europaråd er sammensat af alle Metodistkirker i Europa – ikke bare UMC, som den danske
metodistkirke er med i, men også bl.a. den engelske og den portugisiske metodistkirke, der er selvstændige.

Rådet har holdt møde i Bulgarien og har udsendt dette brev til alle Metodistkirker i anledning af flygtningesituationen i Europa.

 

Kære søstre og brødre

Vi har mødtes i Metodistkirkens Europaråd* i de seneste dage i Bulgarien nær grænseovergangen
til Rumænien. Som metodist-repræsentanter fra hele Europa er meget af vores tid blevet brugt i
samtale om migration i lyset af realiteterne af hundrede af tusinder desperate mennesker, der
krydser grænserne i Europa på flugt fra konflikt og forfølgelse i et forsøg på at finde en fremtid for
dem selv og deres børn. Vi har bedt sammen og er blevet styrket i vores fællesskab i den
metodistiske familie. Vi har draget håb og inspiration fra historier om metodister, der arbejder på
mange forskellige steder for at assistere migranter og flygtninge. Ofte er der tale om små grupper af
vores brødre og søstre, der utrætteligt opfylder vores fælles forpligtelse til kristen gæstfrihed og
omsorg. Vi takker Gud for deres vision, mod og fortsatte tjeneste i Jesu navn. Måtte vi alle drage
inspiration fra deres eksempel.

Ved at forny vores fællesskab, har vi anerkendt vores forskelle og draget styrke fra visheden om, at
vores primære identitet stammer fra vores enhed med Kristus, der overgår etnicitet og nationalitet,
og altid er åben for at modtage de, der er forskellige eller uenige.

Gennem studier af Skriften er vi er blevet mindet om, at Guds folk ofte har været på rejse og ofte
har vidst, hvad det ville sige, at være outsidere og endda flygtninge. Vi er blevet udfordret til at
anerkende vores nabo snarere end at frygte den fremmede. Dog viser de erfaringer vi har delt, vores
tendens til at glemme buddet om at elske, når Gud uventet giver os nye naboer.

Vi ved, at migration rejser komplekse problematikker, som ikke kan løses med simple løsninger. Vi
kæmper sammen som Kirker, hvis medlemmer fortsat har en vifte af politiske og teologiske
synspunkter. Vi søger at bevæge os videre fra en steril diskussion om migrationsrettighederne til
at tage fat de komplekse problematikker, der er forbundet med krisen, som påvirker vort kontinent.
Gennem alt dette er vi opmærksomme på vores egne begrænsninger og behovet for andres hjælp.

De følgende generelle principper tilbydes som udgangspunkt for videre samtale og handling, når
Kirker søger at formulere et koordineret svar fra deres medlemmer.

Vi er kaldede til:
• at forny vores forståelse og praksis af den radikale, kristne gæstfrihed for alle, mens vi
anerkender de praktiske implikationer for menigheder og individer.
• at anerkende, at migration har og altid vil være en del af menneskets historie.
• at erkende, at vi oplever og forstår realiteten af migration til og indenfor Europa på
forskellige måde afhængigt af vores kontekst.
• at modsætte os falske narrativer, generaliseringer og negative stereotyper og at udfordre de, der
spiller på menneskers frygt.
• at bekræfte vor kristne forpligtelse til at ære Kristus i mødet med den fremmede uanset
religiøs baggrund eller den fremherskende politiske situation.
• at opmuntre og støtte dem, der tør åbne deres døre og tilbyde gæstfrihed til dem, der er i nød.
• at forpligte os til fortsat solidaritet med de dele af verden, som migranter og flygtninge
kommer fra, samt vor aktive engagement for at opnå en retfærdig og fredelig verden.

Gud kalder os til at fortsætte vor rejse sammen. Vi tror, at Gud også kalder os til at byde dem, der
ankommer, velkomne som med-pilgrimme. Vi forpligter os selv til handling med det samme og i det
lange perspektiv, som kræves af de problematikker migrationen rejser. Med en samlet stemme
kalder Metodistkirkens Europa Råd alle vores medborgere fra hele kontinentet til at reflektere og
handle sammen med os.

Må Kristus velsigne os, når vi søger trofast at udtrykke og reflektere hans kærlighed og
barmhjertighed i vore liv og tjeneste.

Don Kerr og Christian Alsted
Med-Formænd for Metodistkirkens Europaråd.

 

Kommentarer

Kommentarer