UDTALELSE ANGÅENDE BREDT FUNDERET AFTALE MELLEM DE STORE FRAKTIONER I KIRKEN

 

Kære Metodister i det Nordiske og Baltiske biskopsområde

Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft! 

(Romerbrevet 15:13)

Med disse ord vil jeg ønske alle et velsignet Nyt År. 

Her ved begyndelsen af det nye år skriver jeg for at sige nogle ord om den aftale mellem forskellige fraktioner i kirken, som netop er blevet offentliggjort af en bredt sammensat mæglingsgruppe. Titlen er ”Protocol of Reconciliation & Grace Through Separation”, og den indikerer, at aftalen indebærer en separation. Det forventes, at der efter General Konferencen 2020 vil blive dannet en traditionel konservativ Metodistkirke og muligvis yderligere en kirke, mens United Methodist Church vil bestå.

Det er lykkedes mæglingsgruppen at nå frem til en bredt funderet aftale mellem de store fraktioner i kirken, som giver årskonferencer og lokale menigheder over hele verden mulighed for i fremtiden at udfolde deres tjeneste i deres samfund og kultur med integritet og troskab mod kaldet, Gud har givet dem. 

Jeg gik ind i denne proces på opfordring af biskop John Yambasu (Sierra Leone) i sommeren 2019. Jeg ønskede at give et tydeligt perspektiv fra centralkonferencerne og fra Europa i en indtil da USA domineret samtale, og samtidig opfordre de forskellige grupperinger til at tale sammen og søge fælles løsninger. Det har været et omfattende og krævende arbejde med megen bøn – til tider var spændingerne store, og vi var usikre på, om det ville lykkes at lande en aftale, men til slut viste alle parter vilje til at bøje sig mod hinanden. 

Det vil være en sorg og smerte for mange, at kirken kommer til at dele sig – det også sådan jeg oplever det. Samtidig er det tydeligt afstandene mellem de forskellige teologiske og etiske opfattelser i kirken er så store, at det ikke er muligt at bygge bro mellem dem. En god, bred og respektfuld aftale forud for General Konferencen til Maj i Minneapolis har til formål at sikre en fredelig og værdig behandling med et resultat, som kan hjælpe kirken videre i Guds mission i verden, frem for en konfliktfyldt behandling med uoverskuelige konsekvenser for vores vidnesbyrd og tjeneste.  

Mæglingsgruppen kunne ikke have gjort sit arbejde uden advokat Kenneth Feinbergs vejledning. Kenneth Feinberg er en velkendt mægler i USA, hvor han blandt andet ledte den kompensations fond, som blev etableret til fordel for ofrene efter terrorangrebet 11. September 2001. Kenneth Feinberg er jøde, og han ydede sit omfattende arbejde med gruppen pro bono

Det følgende er nogle af hovedpunkterne i aftalen. Jeg opfordrer dog til at læse aftalen i sin helhed. Aftale 

  • United Methodist Church vil fortsætte (benævnes i aftalen «post separation UMC) og en elle flere nye Metodistkirker vil blive dannet.
  • Centralkonferencerne kan forholde sig til forslag om at forlade UMC. EN sådan beslutning skal træffes med 2/3 majoritet. 
  • Hvis 20% af en årskonferences delegater ønsker det, kan årskonferencen forholde sig til forslag om at forlade UMC. En sådan beslutning skal træffes med 57% majoritet (et kompromis mellem 2/3 majoritet og almindeligt flertal)
  • Hvis en lokal menighed er uenig med årskonferencens tilhørsforhold, kan menigheden beslutte om et andet tilhørsforhold. Menighedsrådet afgør om beslutningen skal træffes med 2/3 eller almindelig majoritet.
  • Der betales en kompensation på 25 Mio USD til den traditionelle konservative gruppe, som forlader UMC. Desuden reserveres 2 Mio USD til andre grupper, som måtte vælge at forlade UMC.
  • Der reserveres et beløb på 39 Mio USD til etniske grupper, som har oplevet og oplever marginalisering i kirken, det drejer sig om Asian, Black, Hispanic-Latino, Native American and Pacific Islander ministries og desuden støtte til Africa University. Af dette beløb er 13 Mio USD penge den traditionelle konservative gruppe har valgt at give afkald på. 
  • Alle administrative og juridiske klageprocesser og kirkelige retssager, som knytter sig vielser af personer af samme køn og til ordination af praktiserende homoseksuelle sættes med øjeblikkelig virkning i bero, indtil afslutningen af den første generalkonference efter separationen.   

De nødvendige ændringsforslag til kirkeordningen er under udarbejdelse og vil via en eller flere ekstraordinære årskonferencer blive sendt til behandling på Generalkonferencen. Dermed overlader mæglingsgruppen sit arbejde til delegaternes behandling og beslutning. Generalkonferencen er kirkens øverste myndighed, og det er dens delegater, der træffer beslutningerne for hele kirken. Det er et stort og betydningsfuldt ansvar, og det er væsentligt, at vi omslutter dem med forbøn både i tiden op til og under konferencen.  

Jeg håber og beder, at forslaget fra mæglingsgruppen ved Guds nåde må medvirke til at hele den smerte vi har påført hinanden og styrke kirken til helhjertet at engagere sig i sin mission, også selvom det sker under forskellige former.  

I den nordeuropæiske og eurasiske centralkonference, såvel som i det nordiske og baltiske biskopsområde er der divergerende teologiske og etiske opfattelser, ikke mindst i forhold til hvordan vi kan være kirke med mennesker, som identificerer sig som LGBTQ.  Generalkonferencens beslutninger vil også have stor indflydelse på årskonferencerne i Nordiske og Baltiske lande, og Centralkonferencen såvel som årskonferencerne vil stå overfor store beslutninger. Jeg vil gøre mit yderste for at hjælpe konferencerne til at kunne forme deres fremtid og udfolde deres tjeneste med integritet og troskab mod kaldet, Gud har givet os alle, at gøre mennesker til Jesu Kristi disciple. 

Jeg opfordrer alle til sammen med mig at bede og arbejde for en levende kirke, som med glæde og stolthed deler Jesu kærlighed og frelse med mennesker omkring os. Gud kalder os fortsat….

Christian Alsted
biskop

Tekstens ordlyd (engelsk)

SIgned-Protocoal-Statement  

FAQ – Frequently Asked Questions (engelsk)

Mediation-Process-Frequently-Asked-Questions

Pressemeddelse (engelsk)

Mediation_Team_PressRelease_Jan3_Final

 

 

Kommentarer

Kommentarer