Tirsdag aften stod Frede Farmand frem på TV2 Fyn og fortalte, at han som børnehjemsbarn på Aaløkkegaard i perioden 1945-1955, ikke blot var offer for den tids korporlige opdragelses-/ afstraffelsesmetoder, men også havde været udsat for seksuelle overgreb. Aaløkkegaard var en selvejende institution under Metodistkirken.

Metodistkirken Danmark har siden da arbejdet på højtryk for at bidrage til at få alle relevante oplysninger frem i lyset. Et arbejde der besværliggøres af tidsperspektivet, idet kirken har svært ved at identificere nulevende personer, som kan hjælpe.
Selvom vi så vidt vides ikke får mulighed for at stille nulevende personer til ansvar for de grove handlinger – eller for at være medvidende om samme – ønsker vi naturligvis at hjælpe og støtte Frede Farmand og andre mulige ofre, så godt vi kan. Landsledelsen har ligeledes været ude med en pressemeddelelse, hvor kirken udtrykker sin medfølelse og selvfølgelig beklager og tager skarpt afstand fra enhver form for overgreb mod børn og andre, der er overladt i kirkens tjeneste.

I dag praktiserer Metodistkirken selvfølgelig en tidssvarende politik omkring vores børne- og ungdomsarbejde, som beskytter mod lignende episoder. Bl.a. indhentes der børneattester på frivillige og ansatte børnemedarbejdere. I Odense Metodistkirke har vi endvidere en regel om, at der altid er minimum to voksne sammen omkring børnene – og i børnekirken om søndagen er det en voksen af hvert køn.

Hvis du ligger inde med oplysninger eller arkivalier, som kan hjælpe med at kaste lys over forholdene på Aaløkkegaard i 1945-1955, hører vi meget gerne fra dig.

Kommentarer

Kommentarer