Nyt medlem

Betina Furbo Therkelsen optages i Metodistkirken. Foto: Sine Åkerman. Fredag d. 26. august blev Betina Furbo Therkelsen optaget som bekendende medlem