Folkekirken og Metodistkirken har efter mange års tæt samarbejde indgået en bilateral aftale. Det bliver fejret med offentlige gudstjenstlige markeringer i København og Strandby

”Én tro, én dåb, én nåde.”

Sådan lyder titlen på aftaleteksten til den første bilaterale aftale på nationalt plan for både Den danske Folkekirke og Metodistkirken i Danmark.

Med denne aftale om bekræftelse af kirkefællesskab anerkender kirkerne hinanden som ligeværdige kirker, herunder anerkendelse af hinandens dåb, nadver og embede, og kirkerne bekræfter, at man kan holde gudstjeneste sammen. Desuden skal man ikke ordineres på ny, hvis man som præst ønsker at skifte embede fra den ene kirke til den anden.

I forvejen har Folkekirken og Metodistkirken haft fuldt kirkeligt fællesskab siden Folkekirken tiltrådte Leuenberg Konkordien i 2001, hvilket er en samarbejdsaftale mellem de protestantiske kirker i Europa. Metodistkirken tiltrådte dette samarbejde i 1994.

Det er således en lokal udmøntning Leuenberg Kirkefællesskabet, der nu efter flere års grundigt arbejde er blevet til virkelighed.

”Det har været en spændende og lærerig proces, og vi er kommet meget tættere på hinanden. Der er stadig teologiske forskelle mellem kirkerne, men med aftalen viser vi, at vi har etableret et rigtig godt forhold til hinanden, og at der er fine muligheder for det fremtidige samarbejde,” siger Henning Toft Bro, biskop i Aalborg Stift.

Om aftalen udtaler biskop i Metodistkirken Christian Alsted: ”Det bliver spændende at se, hvordan samarbejdet kan udvikles og blive til inspiration for de lokale menigheder. Samtidig opfylder vi med aftalen den forpligtelse til forsat dialog kirkerne imellem, som Leuenberg Kirkefællesskabet lægger op til. Derfor vil Metodistkirken og Folkekirken også fortsætte dialogen med hinanden efter denne aftale er på plads.”

Folkekirkens og Metodistkirkens kirkelige fællesskab bliver fejret ved to gudstjenestelige markeringer i henholdsvis Strandby Metodistkirke d. 4. marts 2018 kl. 10.00 og Københavns Domkirke d. 11. marts 2018 kl. 10.00.

Alle er velkomne.

Du kan læse aftalen i sin fulde ordlyd her (PDF-fil):

Aftale-mellem-folkekirken-og-Metodistkirken-endelig

For yderligere information:

Biskop i Metodistkirken Christian Alsted Tlf.: +45 51 33 14 77 Email: biskop@metodistkirken.dk

f. Biskop i Folkekirken Henning Toft Bro Mediekonsulent Christian Roar Pedersen Tlf.: +45 23 20 30 99 Email: crpe@km.dk

Kommentarer

Kommentarer