SPISNING MED JESU LIGNELSER.
Pris 30 kr. pr. aften.
Tilmelding til Shanti Digebjerg 24672278, eller en af præsterne.
Arrangeret af Shanti, Norbert, Julian & Christian Metodistkirken I Odense

Spis & lyt & snak
I det Nye Testamente kan vi læse, hvordan Jesus og hans disciple spiser sammen. Samtidig lytter de til Jesu korte, smukke og tit flertydige historier: Lignelser. Derefter drøfter de deres betydning.

Vi vil prøve at gøre det samme: Fire aftener vil vi spise sammen, og vi vil tillade os at blive påvirket af Jesu lignelsers kraft og mysterium. Derefter vil vi dele vores tanker og de associationer, som opstår undervejs.

Lignelsen om sædemanden (Mark 4, 1-20) Oplæg: Christian
Lignelser om Det fortabte får og Den fortabte søn (Lukas 15, 1-37) Oplæg: Shanti
Lignelser om Sennepsfrøet, Surdejen (Matt 13, 31-33) og Sæden, der gror af sig selv (Mark 4, 26-34) Oplæg: Norbert
Lignelsen om den barmhjertige Samaritaner (Lukas 10, 25-37) Oplæg: Julian

Kommentarer

Kommentarer