Velkommen til en eftermiddag, hvor vi med afsæt i 3 motiverende talere drøfter kirkelig ledelse med særligt fokus på vores sociale engagement. Du er velkommen!
To af talerne har vi plukket ud af ‘Global Leadership Summit’, den sidste er vores egen Preben Nielsen, som vil fortælle om ideerne bag og planerne for ‘Café Stormly’. Begivenheden afholdes selvfølgelig efter gældende restriktioner og retningslinjer. Der serveres en let frokost og kaffe/kage.
Tilmelding her på eventen eller til Sine på menighedsraad@metodistkirken-odense.dk senest onsdag d. 2. juni

Kommentarer

Kommentarer