Den formelle generalforsamling for foreningerne “Metodistkirkens børn og unge i Odense” og Metodistkirkens spejdere i Odense” – som dannerne rammerne om kirkens tilbud af aktiviteter for børn og unge, i det forgangne år primært Børnekirken og Young Souls.

Forældre til børn og unge har stemmeret og opfordres til at deltage. Der ses tilbage på det forgangne år og træffes valg for 2021, blandt andet skal der findes en rep. til menighedrådet, for denne arbejdsgrene. Sprøgsmål forud for samlingen kan rettes til Maria Aaskov.

Generalforsamlingen afvikles online på zoom – link deles op til dagen!

Kommentarer

Kommentarer