Indkaldelse til ordinær generalforsamling (online) for MM i Odense. 
Mandag d. 25. januar kl. 17.00 via zoom. 
Medlemmer af foreningen kan få ink ved at sende mail til odense@metodistkirken.dk
 
Dagsorden er i følge vedtægterne: 
 
§18 MM afholder generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned. Alle medlemmer i MM har stemmeret ved mødet. Endvidere kan deltagere i aftenskoleaktiviteterne under MM deltage uden stemmeret. 
 
Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde:
Godkendelse af beretning for det forgangne kalenderår 
og arbejdsplan for det indeværende kalenderår
Fastsættelse af kontingent til MM efter forslag fra arbejdsudvalgene, samt vedtagelse af kontingent for aktiviteterne under MM. 
Godkendelse af regnskab for det forgangne kalenderår, herunder regnskaber for aktiviteterne under MM 
og budget for det indeværende kalenderår, herunder budgetter for aktiviteterne under MM
Valg af formand
Valg af bestyrelse, kasserer samt revisorer.
Valg af delegater til MBUF’s delegeret møde
 
 
Ekstraordinær generalforsamling
§19 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes såfremt et flertal af MM-bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer dette.

Kommentarer

Kommentarer