Afholdes i forlængelse af gudstjenesten, under kaffen.

 

Dagsorden

Distriktsforstander Jørgen Thaarup har udpeget pastor Maria Bræstrup Aaskov som ordstyrer. 

 1. Valg af referent (Forslag Charlotte Levin) og stemmetællere.
 2. Godkendelse af stud.theol. Amanda Urban som kandidat til tjenesten som ordineret. 
  1. Præsentation af Amanda Urban. 
  2. Indstilling fra Menighedsforstander pastor Thomas Risager.
  3. Indstilling fra Pastoralkomiteen ved formand Helge Munk.
   1. Afstemning om godkendelse.
 3. Stiftende generalforsamling for Den Erhvervsdrivende Fond Café Stormly
  1. Præsentation på video ved Pastor Thomas Risager, Preben Nielsen og Helge Munk.
  2. Godkendelse af vedtægter.
  3. Valg til bestyrelsen 
   1. Indstillet fra Metodistkirken i Odense: Lene Bræstrup og Thomas Risager
   2. Øvrige medlemmer: Søren Friborg, Preben Nielsen, Helge Munk. 
  4. Evt. 

Kommentarer

Kommentarer