Vejen – Vis vej

 

VEJEN er et undervisningsprogram, udviklet af Metodistkirken i Odense. Kurset består af tre spor: “Tag de første skridt” – “På vej“ – “Vis vej“. Undervisningen varetages af kirkens præst Thomas Risager, lægprædikant Helge Munk og andre af kirkens ledere. De to første spor udbydes hvert halve år. Det 3. spor – Vis vej udbydes efter behov.

 

Klar til at vise vej?

Det 3. spor i undervisningsforløbet Vejen – Vis vej – er for dig, der føler dig klar til at påtage dig lederansvar og hjælpe med at vise andre vej.

Vis vej er et lederkursus, der indeholder de obligatoriske elementer af lægprædikantuddannelsen.

Ud over solid bibelundervisning skal vi også have moduler, gennem hvilke vi kan udvikle os på områder som kald, karakter og kompetencer. Vi skal arbejde med troshistorie, kirkeledelse, vision, værdier. Vi skal beskæftige os lidt med sjælesorg, samtale, feedback og kommunikation. Vi skal tale om lederen som eksempel og forbillede, og herunder kommer vi også ind på emner som selvledelse og integritet.

Hvis du tænker, at Metodistkirken i fremtiden må trække på dig som leder i forskellige sammenhænge, får du her en stærk opfordring til at deltage i dette kursus.

Man kan sagtens tage forløbet, selvom man ikke ønsker at blive lægprædikant i Metodistkirken.

De, som ønsker at være lægprædikanter, skal skrive en opgave, som skal bestås. De skal også opnå Årsfestens godkendelse efter indstilling fra præsten.

En del af en tjeneste som leder i Metodistkirken, uanset om det er formelt eller uformelt lederansvar, er at være synlig. Derfor vil deltagerne på kurset også opleve at få lov at bidrage til gudstjenester og andre samlinger, hvor hele kirken samles.

 

Sådan ser en dag ud

Undervisningen ligger på to lørdage – den 29/10 0g 19/11.

 

8.30-9.00: Kaffen og rundstykkerne er klar

9.00-10.20: Lektion 1

10.20-10.40: Forfriskning

10.40-12.00: Lektion 2

12.00-12.40: Frokost

12.40-14.00: Lektion 3

14.00-14.20: Kaffe

14.20-15-00: Afslutning & bøn

 

Materiale

Her nedenfor kan du løbende hente det materiale vi bruger på kurset. Noget af det er pensum, andet er inspiration.

Lægprædikant studieplan -overordnet

Lægprædikant pensum

Lægprædikant litteraturliste

Et helhedssyn og en teologi – Om Metodistkirken

Dåb – Bibelens og kirkens forståelse

Frikirkerne i Danmark

Leksikonopslag om Metodisme

Metodistme med dansk ansigt

Kirkeordning – forkortet på dansk

Metodistkirkens salme- og sangbog 2006

Metodistkirkens Ritualbog

Skabelon Teksanalyse i prædikenforberedelsen

episcopal_and_laity_address_2016_web

Creation-story-umc-odense-2012

Hjemmesider: 

Nyttige værktøjer og inspiration

http://www.umc.org – Metodistkirkens officielle side

Metodistkirken i Danmark

Metodistkirken i Norge

Metodistkirken i Tyskland

Metodistkirken i England

Metodistkirken i Nord-europa (Centralkonferencen)

Inspiration til gudstjenester og prædikener fra United Methodist Church Discipleship Ministries

Metodistkirkens e-academy

Nordisk forum for wesleyans teologi