Vores præster2018-12-14T11:05:53+00:00
Thomas Risager
Thomas RisagerSeniorpræst
Thomas Risager har været præst i Odense Metodistkirke siden efteråret 2000.

Thomas er uddannet Master of Divinity (M.Div.) fra Metodistkirkens teologiske Seminarium i Överås, Sverige, og har siden gennemført en Doctor of Ministry (D.Min.) på Wesley Theological Seminary, Washington DC.

I den tid, Thomas har været i Odense, har kirken oplevet en opblomstring som i høj grad har været knyttet til gospelkorene. Der har været en tilstrømning af nye medlemmer, som for en meget stor dels vedkommende har fundet kirken gennem gospelmusikken. Thomas er  fascineret af den måde han har set gospelmusikken puste liv i en hensygnende menighed i Odense, og han undersøgte og behandlede dette faktum i sin Doctor of Ministry -afhandling “Sing Unto the Lord”, hvor han blandt andet sammenlignede gospelmiljøet med de tidlige metodisters brug af “folkets musik” , og med den første menighed, som den er beskrevet i Apostlenes gerninger, kap. 2. Han er selv aktiv korsanger i Gospelkoret Nardus, og står for en lille andagt i begyndelsen af alle korøvelserne.

Thomas Risager er en efterspurgt foredragsholder og artikelskriver både i og udenfor Metodistkirken, og han er også med som præst på sommergospel på Gerlev Idrætshøjskole. Han er desuden én af forfatterne bag bogen Nordic Perspectives on Methodism – What is Methodist Identity Today? som udkom i oktober 2015.

I Odense er han meget afholdt og kendt som en dygtig prædikant, og en præst, der interesserer sig for de mennesker, der kommer i kirken.

Thomas er født i 1969 og er gift med Mette Risager. Han er far til Marie (2003) og Kamille (2006). I sin sparsomme fritid holder han af at læse, løbe, besøge fitnesscenteret og sejle havkajak.

Maria Bræstrup Aaskov
Maria Bræstrup AaskovPræst
Maria blev indsat som lokalpastor i Odense Metodistkirke i foråret 2018